Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Objavljen natječaj za sufinanciranje Programa i/ili projekata promidžbe i informiranja iz područja lovstva za 2010. godinu

  • 01. listopada 2010.
  • Financije

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavilo je  NATJEČAJ za sufinanciranje Programa i/ili projekata promidžbe i informiranja iz područja lovstva za 2010. godinu.

Predmet natječaja je sufinanciranje programa i/ili projekata u 2010. godini udruga, fizičkih i ostalih pravnih osoba. Svrha sufinanciranja je promidžba lovstva u Republici Hrvatskoj. Dugoročni cilj je edukacija građanstva o zaštiti prirode, zaštiti i očuvanju divljači i njenih staništa kao i očuvanju biološke ravnoteže ili potrebe njezine uspostave tamo gdje je poremećena. Isto tako promovirat će se naše posebnosti (prirodna staništa, raznolikost ponude i dr.) kroz lovni turizam koji je važan dio cjelokupne turističke ponude

Očekuje se da će Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju ovoga natječaja najboljim ponuditeljima moći dodijeliti ukupno 400.000,00 kn. Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program i/ili projekt je 10.000,00 kuna.

Programi i/ili projekti promidžbe i informiranja iz područja lovstva za 2010. godini prijavljuju se isključivo ispunjavanjem i slanjem obrazaca Ministarstva.

Cjelovit tekst natječaja, s uputama i obrascima za prijavu objavljen je na web-stranici http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=679

Natječaj je otvoren zaključno do 15. listopada 2010., a zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

Ispis
Vrh