Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice za razdoblje od 2024. do 2033.

  • 24. svibnja 2023.
fullscreen Sava nizvodno od Hrušćice.jpg Sava nizvodno od Hrušćice.jpg
Sava nizvodno od Hrušćice.jpg

Javna rasprava za prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice za razdoblje od 2024. do 2033. godine započet će 1.  lipnja, a trajat će do 1. srpnja 2023. Tijekom javne rasprave, javnosti je omogućen uvid u prijedlog Plana upravljanja i to:

• Na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Vukovarsko-srijemske županije, odnosno internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije:

https://www.vusz.hr/ 

• Na internetskim stranicama ostalih ustanova Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje

(https://pp-lonjsko-polje.hr/), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim

zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten” (https://zeleni-

prsten.hr/portal/), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-

moslavačke županije (https://zastita-prirode-smz.hr/) i Javne ustanove za upravljanje

zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

(https://www.natura-slavonica.hr/hr/).

• U prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, i to

radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. 

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti se dostavljaju zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

• dati u zapisnik za vrijeme izlaganja

• dostaviti u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim

 

vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci, s

naznakom „Očitovanje na prijedlog Plana upravljanja“ 

• dostaviti putem elektroničke pošte: zastita.prirode.vsz@gmail.com 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja održat će se u petak, 2. lipnja 2023., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama velike vijećnice Vukovarsko-srijemske županije, na adresi: Glagoljaška ulica 27 A, 32100 Vinkovci.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: zastita.prirode.vsz@gmail.com s naznakom „Javno izlaganje – Sava nizvodno od Hrušćice“ ili putem poveznice: https://forms.gle/2yBVFmxRgfi2oZUq7, najkasnije do srijede, 31. svibnja 2023. do 12:00 sati.

Ispis

Priloženi dokumenti

 
PU-003-Sava-nizvodno-od-Hruscice-nacrt 24. svibnja 2023. 7,45 MB
Vrh