Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o aviotretiranju na Županjskom području i Općini Jarmina

  • 24. srpnja 2019.
  • Ostalo, Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Obavijest o aviotretiranju Obavijest o aviotretiranju
Obavijest o aviotretiranju

Veterinarska stanica d.o.o. Županja obavještava pučanstvo da će vršiti tretiranje komaraca­ krilatica iz zraka - aviotretman.

Raspored aviotretiranja je slijedeći: 

25.7.2019. (četvrtak) - 2 aviona

- Grad Županja i Štitar u večernjem terminu od 19 do 21 sati.

26.7.2019.  (petak) - 2 aviona

- Posavski Podgajci , Račinovci, Đurici, Rajevo Selo, Gunja, Drenovci, Vrbanja, Soljani i Strošinci u jutarnjem terminu od 5 do 8 sati.

26.7.2019. (petak) - 2 aviona

- Babina Greda, Gradište, Bošnjaci, Jarmina u večernjem terminu od 19 do 21 sati.

 

U slučaju nepovoljih vremenskih uvjeta dezinsekcija komaraca se odgađa za prvi povoljan dan.

Suzbijanje će se  provod iti preparat ima niske toksičnosti, preporućeni od Svjetske zdravstvene organ izacije za primjenu uI urbanoj sred i ni.

Preporučamo građanima osijetljivog zdravlja kao i maloj djeci boravak u zatvorenom prostoru.

Obavještavaju se pčelari čije se pčele nalaze na području koje ce se tretirati da osigu raju svoje pčele u  vrijeme izvršenja dezinsekcije komaraca sve do završetka akcije.

Ispis
Vrh