Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji

  • 17. rujna 2021.
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (01).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (01).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (01).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (02).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (02).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (02).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (03).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (03).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (03).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (04).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (04).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (04).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (05).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (05).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (05).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (06).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (06).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (06).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (07).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (07).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (07).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (08).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (08).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (08).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (09).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (09).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (09).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (10).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (10).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (10).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (11).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (11).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (11).jpg
fullscreen Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (12).jpg Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (12).jpg
Novi sadržaji za cikloturiste u Vukovarsko – srijemskoj županiji (12).jpg

U okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, koji je započet u 2017. godini, Vukovarsko - srijemska županija je u četvrtoj godini provedbe projekta nastavila s nizom aktivnosti vezanih za podizanje kvalitete boravka cikloturista na ovom prostoru.

Vukovarsko - srijemskoj županiji su u 2021. godini dodijeljena sredstva za aktivnosti u sklopu "Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.337,50 kuna, a od toga je Ministarstvo turizma sudjelovalo sa sufinanciranjem u iznosu od 240.603,75 kuna bespovratnih sredstava.

Sredstva su odobrena za sljedeće aktivnosti:

  • Odmorišta za cikloturiste (Vinkovci, Vukovar, Nijemci i Andrijaševci)
  •  Brojač biciklističkog kretanja u Borovu
  • Evaluacija, izrada prometnog elaborata i znakova za rutu EuroVelo6
  • Izrada ažuriranih info panoa na postojećim odmorištima i biciklističkim stanicama

Kontinuiranim ulaganjima u biciklističku infrastrukturu možemo privući značajan broj turista, kako stranih tako i inozemnih. Njihov dolazak pozitivno se reflektira i na ostalu turističku ponudu u destinaciji (smještajna ponuda, ugostiteljska, kulturna, eno-gastro i sl.). Razvojem cikloturizma razvijamo ruralni kraj i nerazvijenu regiju.

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji na ulazu u šetališe Dionizija Švagelja uz Bosut, predstavljen je divovski drveni stolac, kao inovativno, praktično i maštovito osmišljeno odmorište za cikloturiste. Ujedno je i sjajno mjesto za fotografiranje i odašiljanje promotivne razglednice Vinkovaca u svijet putem sveprisutnih popularnih društvenih mreža. Na njega se naslanja stalak za bicikle, a tik preko puta je servisna postaja s pumpom na kojoj tijekom odmora biciklisti mogu napumpati gumu, u slučaju nužde promijeniti ili zakrpati gumu ili napraviti brzi servis.

V.d. pročelnica UO za gospodarstvo i turizam Marija Budimir tom prigodom je izjavila: „Nastavno na razvoj cikloturizma na kontinentu u suradnji Ministarstva turizma i Vukovarsko – srijemske županije ove godine uložili smo 260 tisuća kuna, od kojih je 240 bespovratnih i nalazimo se u Vinkovcima, na jednom biciklističkom odmorištu. Vidite iza nas je jedna stolica, koja nije obična, nego je ona odmorište za bicikliste. Ovdje je i biciklistička stanica koja služi za nepogode odnosno popravke ili pumpanje guma. Vjerujem kako će se svim cikloturistima dobro doći ovakvo mjesto odmora.“

Župan Damir Dekanić je rekao:Ideja ove stolice je da razvijemo mrežu biciklističkih staza po cijeloj županiji. Neki su krenuli, a ja bih htio potaknuti sve načelnike i gradonačelnike da u svojoj strategiji i prostornim planovima predvide prostore za biciklističku stazu. Neka imaju u planu da pri svakoj rekonstrukciji nađu prostor za izgradnju biciklističke staze, te na taj način možemo se priključiti europskom trendu, a to je rast cikloturizma kao najveće grane turizma. Mislim da kroz cikloturizam možemo ponuditi smještajne kapacitete, ali i kulinarski dio ponude, kao i sve druge sve vrste usluga u turizmu. Ovo je jedan početak koji označava pravac u kojem ćemo se kretati. Županija će poticati i u financijskom dijelu i u stručnom smislu, gradnju biciklističkih staza i ruta. Neka ovo bude poticaj za sve one koji razmišljaju u tom pravcu.“

Župan je izrazio žaljenje što nije ovom prilikom mogao odjenuti biciklističko odijelo s obzirom na protokolarne obveze u danima Vinkovačkih jeseni.

Ispis
Vrh