Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Noćni lovac

  • 25. siječnja 2017.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Noćni lovac Noćni lovac
Noćni lovac

Sivi ćuk je teritorijalna ptica koja tijekom godine živi samotnjački ili u paru za vrijeme gniježđenja. Izrazito krupne oči prilagođene za lov u uvjetima male vidljivosti, postavljene su na širokom i plosnatom facijalnom disku velike glave. Kratki kukasti kljun djelomično je prekriven perjem, glavu može okrenuti za 180° i bez pretjeranih pokreta koji bi plijenu otkrili njegovu nazočnost, lako osmotriti koridor predviđen za lov. Monogamni su i veza između para mužjaka i ženke traje više gnijezdećih sezona. U našoj županiji postoji gnijezdeća populacija koja se gnijezdi  i u pogodnim zgradama u ljudskim naseljima,  gdje ga je fotografirao Mario Raguž, viši stručni savjetnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Radi se o strogo zaštićenoj vrsti po odredbi Zakona o zaštiti prirode, te je prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama za usmrćivanje sivog ćuka predviđena novčana kazna u iznosu od 3.600,00 kuna. Zaštićen je i međunarodnom Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i Direktivom Europskog parlamenta o očuvanju divljih ptica.

Ispis
Vrh