Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nastavljaju se ulaganja u ceste na području županije

  • 22. svibnja 2020.
  • Promet i komunikacije, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Nastavljaju se ulaganja u ceste na području županije Nastavljaju se ulaganja u ceste na području županije
Nastavljaju se ulaganja u ceste na području županije

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije je prošli tjedan na sjednici Upravnog vijeća usvojila rebalans Plana gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu i Financijskog plana, kojim su definirani prihodi i rashodi poslovanja u 2020. godini, prema trenutno raspoloživom financijskom okviru.

Analizom prihoda poslovanja od naknade za ceste za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2020. godine, utvrđeno je kako je isti naplaćen na razini ostvarenog u istom razdoblju prošle godine, te kriza prouzročena pandemijom koronavirusa zasad nije imala utjecaj na visinu ostvarenog prihoda u promatranom razdoblju.

Stoga je Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu koncipiran na već ranije usvojenom osnovnom planu uz dodatak viška prihoda poslovanja iz prošle godine, koji će najvećim dijelom biti realiziran na projekte koji su započeti u prošloj i nastavljaju se u ovoj godini.

Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije Željko Galić je naveo: -„Prošle godine završen je važan projekt  rekonstrukcije županijske ceste od Babine Grede do Cerne, koji je realiziran etapno kroz više godina, a okončan je realizacijom posljednje dionice kroz naselje Cerna. Također, u srpnju prošle godine, započet je veliki i zahtjevni projekt izgradnje lokalne ceste L46017 od Prkovaca do Babine Grede, koja je dužine 11,2 kilometara. Pola ugovorenog posla je realizirano u prošloj, a nastavak radova je uslijedio odmah početkom ove godine, budući su povoljne vremenske prilike omogućile odvijanje radova na cesti i u zimskom razdoblju. Prema trenutnom stanju izvedenih radova očekujemo završetak svih radova do 30. lipnja, kako je i ugovoreno sa izvoditeljem radova, vinkovačkom tvrtkom Cestorad. Financiranje ovih radova odvija se iz odobrenog dugoročnog kredita, budući kako ovaj zahtjevan financijski izdatak nismo mogli financirati iz vlastitih proračunskih sredstava.“

Prema usvojenom Planu gradnje i održavanja ove godine je definiran završetak kompletne rekonstrukcije županijske ceste Ž4148 od Tordinaca prema županijskoj cesti Ž4111 Vera-Bobota-Pačetin i to rekonstrukcijom posljednje dionice kroz naselje Tordinci, u dužini od 1 kilometra. Uz već izgrađene kilometre ove ceste u prethodnim godinama, rekonstrukcijom ovog kilometra ceste kroz Tordince završiti će se predviđena ulaganja u ovom projektu. Radovi na navedenoj dionici ceste započeli su koncem prošlog mjeseca.

„Prema planu nabave za planu nabave za 2020. godinu pripremljena je dokumentacija za objavu natječaja za izvođenje radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 4172 i to rekonstrukcija dionice od državne ceste  D-46 do željezničke pruge u N. Jankovcima. Budući smo rekonstrukciju i izgradnju ove ceste započeli asfaltiranjem bivšeg makadama u 2018. godini u dužini od 3,3 kilometra, ove godine nastavljamo sa rekonstrukcijom ceste kroz naselje N. Jankovci, a kompletan projekt planiramo završiti u 2021. godini te ćemo na taj način dobiti novoizgrađenu asfaltiranu cestu u ukupnoj dužini od 5,5 kilometara.“ – izjavio je ravnatelj Galić.

Što se tiče projekata rekonstrukcije cesta u ovoj godini u planu je rekonstrukcija dionice županijske ceste Ž4198 u naselju Šarengrad, a u čijoj realizaciji bi se uključio Grad Ilok sufinanciranjem određenog dijela vrijednosti projekta.

Važno je spomenuti kako je završena izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije županijske ceste Ž4223 od Otoka do Bošnjaka u dužini od 12,3 kilometra. Slijedi podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, a po ishođenju iste planirana je izgradnja jedne manje dionice, vezane uz izgradnju Bioekološkog-edukacijskog centra na Virovima.

Kao važan projekt, koji će utjecati na povećanje sigurnosti prometa na županijskim cestama, u ovogodišnji plan je uvrštena izrada idejnog i glavnog projekta  rekonstrukcije raskrižja na županijskoj cesti Ž4137 u naselju Bogdanovci, čija realizacija je u tijeku. Pored značajnog ulaganja u redovno održavanje cesta, određeni dio sredstava će ove godine biti uložen i u izvanredno održavanje.

„Prije nekoliko dana je potpisan ugovor s izvođačem radova i krenut ćemo s izvođenjem radova na sanaciji mosta na rijeci Bosut u Rokovcima-Andrijaševcima. U prvom tromjesečju već je realiziran projekt sanacije lokalne ceste L46002 od Bobote do Trpinje, a u čijem sufinanciranju je značajnim dijelom sudjelovala Općina Trpinja.“ – rekao je Galić.

Uprava za ceste u svom djelovanju, kroz dobru suradnju s Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom, nastoji poboljšati sigurnost prometa i sudionika u prometu, te su izdvojena sredstva u proračunu za izgradnju nekoliko autobusnih stajališta u centru naselja Vrbanja, a pripremaju se i drugi idejni projekti te nekoliko prometnih elaborata, kojima će se unaprijediti horizontalna i vertikalna signalizacija na određenim dionicama cesta.

Sumirajući sva ulaganja koja su nabrojana, uz izdvajanje sredstva za financiranje cesta u „velikim“ gradovima i sredstva za sufinanciranje projekata u jedinicama lokalne samouprave, možemo zaključiti da ćemo 94% planiranih prihoda u ovoj godini uložiti u cestovnu infrastrukturu.

Ispis
Vrh