Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nastavak projekta "Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina"

  • 14. rujna 2010.
  • Ostalo

U okviru projekta «Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina», tvrtka European  Profiles u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, dana 27. i 28. rujna 2010. godine u Osijeku organizira seminar pod nazivom: «Referentni okvir za model socijalnog mentorstva». Na provedbi projekta rade stručnjaci tvrtke European  Profiles s kojom je sklopljen ugovor o provedbi projekta.

Navedeni projekt se provodi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a njegova provedba je započela u ožujku 2010. godine, te će trajati ukupno 22 mjeseca. Opći cilj projekta je poticati socijalno uključivanje dugotrajno nezaposlenih korisnika stalne pomoći kroz pružanje potpore za uključivanje u tržište rada, dok je svrha projekta razviti pristup temeljen na potrebama korisnika u pristupu tržištu rada za dugotrajno nezaposlene korisnike stalne pomoći.

Dio projekta se odnosi i na jačanje međusektorske i međuinstitucionalne suradnje u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, te je u tu svrhu formirano osam radnih skupina diljem zemlje. Za svaku od radnih skupina bit će organiziran seminar.

Seminar za radnu skupinu koja uključuje predstavnike iz Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije održat će se u kongresnoj dvorani Centra za socijalnu skrb, Ivana Gundulića 22, Osijek. Početak seminara je svaki dan u 9,30 sati.

Predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb prisustvovati će ovom seminaru.

Ispis
Vrh