Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 27. Sjednice Županijske skupštine

  • 01. lipnja 2020.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-  pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske   županije broj 2/20) sazvana je

 

27. sjednica  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

04. lipnja 2020. god. (četvrtak) u 09.00 sati

u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2.

Ispis
Vrh