Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 27. sjednice Županijske skupštine

  • 06. lipnja 2016.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-  srijemske županije br. 4/13) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

27. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. lipnja 2016. god. (SRIJEDA) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

 

            - Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice

 

D N E V N I  R E D

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. god.

IZVJESTITELJICA: - Sandra Adžaga, pročelnica Upravnog odjela za financije


2. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste VSŽ za 2015. god.

     b) Godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste VSŽ za 2015. god.


3. Prijedlog:

     a) Odluke o promjeni sjedišta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

     b) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

     c) Odluke o izmjenama Statuta Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po točki 2. i 3.: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a


4. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice VSŽ za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Antun Jelić, predsjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

       

5. Izvješće o radu za 2015. god. Centara za socijalnu skrb:

     a) Vinkovci

     b) Vukovar

     c) Županja

IZVJESTITELJI: - Milica Benić, Ljubica Mudri, Saša Užarević - ravnatelji


6. Izvješće o radu za 2015. god. Domova za starije i nemoćne osobe:

     a) Vinkovci

     b) Vukovar

     c) Ilok

IZVJESTITELJICE: - Gordana Trifunović, Željka Rajković, Darija Nikolić - ravnateljice


7. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o osnivanju nove poslovne jedinice – specijalističke ordinacije za ortodonciju DZ Vinkovci

    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poslovnog prostora DZ Vinkovci u Vinkovcima, Trg dr. Franje Tuđmana 2

IZVJESTITELJ: - Petar Kulić, ravnatelj


8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vukovar o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu DZ Vukovar (stari objekt zdravstvene ambulante Tovarnik)

IZVJESTITELJ: - Ante Lohinski, ravnatelj

 

9. Izvješće o radu za 2015. god. Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Pavica Filkovac,  ravnateljica


10. Izvješće o međunarodnoj suradnji i EU poslovima u 2015. god.

IZVJESTITELJICA: - Kristina Černok, v.d. pročelnica UO za međunarodnu suradnju i EU poslove


11. a) Izvješće o radu sa financijskim izvješćem za 2015. god. TZ Vukovarsko-srijemske županije

       b) Program rada sa financijskim planom za 2016. god. TZ Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Rujana Bušić Srpak, direktorica

 

12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma u 2016. god.

13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih izdataka i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2016. god.

14. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta 11 srednjih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija

15. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci

IZVJESTITELJICA po točkama 12., 13.,14. i 15.: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport


16. Prijedlog Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj


17. Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

         A K T U A L N I  S A T                                                             

 

 

                                                                                 

                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                           Antun Žagar, ing. graf.

 

Ispis
Vrh