Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 26. sjednice Županijske skupštine

  • 21. travnja 2016.

26. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

27. travnja 2016. god. (SRIJEDA) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u

VUKOVARU, Županijska 9

 

 

            - Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

IZVJESTITELJ: - Stjepan Abramović, predsjednik Mandatnog povjerenstva

 

2. Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Božo Galić, župan

 

3. Godišnje izvješće o radu PU vukovarsko-srijemske za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Miro Bradić, ovlašten za obavljanje poslova načelnika PU


4. Godišnje izvješće o poslovanju za 2015. god. Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci

IZVJESTITELJICA: - Marija Ratkić, direktorica PIS-a

 

5. Izvješće o stanju školstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za školsku godinu 2015./2016.

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

 

6. Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015.

IZVJESTITELJ: - Zdenko Podolar, pročelnik UO za gospodarstvo

 

7. Informacija o stanju šumarstva te stanju lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. god.

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

 

8.

a) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2016. god.

b) Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. god.

IZVJESTITELJ: - Mato Golubičić, pročelnik UO za socijalnu skrb

 

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2016. god.

 

10. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja županu Vukovarsko-srijemske županije za potpisivanje:

a) Sporazuma iz točke IV. Odluke Vlade RH o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

b) Sporazuma iz točke IV. Odluke Vlade RH o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vinkovci

IZVJESTITELJ po točkama 9. i 10.: - Mato Puljić, pročelnik UO za zdravstvo

 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća

a) Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

b) Opće županijske bolnice Vinkovci


12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i braniteljske udruge

 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar (ispred korisnika Doma)

IZVJESTITELJ po točkama 11., 12. i 13.: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

         A K T U A L N I  S A T                                                             

 

Ispis
Vrh