Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 11. sjednice Županijske skupštine

  • 05. svibnja 2014.
  • Ostalo

Temeljem članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) sazivam

 

11. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

13. svibnja 2014. god. (UTORAK) u 09.00 h

u velikoj županijskoj vijećnici u VINKOVCIMA, Glagoljaška 27a

 

       Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice

 

D N E V N I  R E D

 

1. Stanje i perspektive PPDS-i i ruralnog prostora u svjetlu nove zakonske regulative

IZVJESTITELJI: - Željko Cirba-zamjenik župana; Andrija Matić-pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj; Zdenko Podolar-pročelnik UO za gospodarstvo; Mato Puljić-viši savjetnik specijalist

2. a) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2013. god.

b) Godišnji obračun o izvršenju Plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013. god.

IZVJESTITELJ: - Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a

3. a) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. god. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vinkovci

b) Izvješće o stanju na tržišta rada u 2013. god. Područnog ureda Vukovar

IZVJESTITELJI: - Mario Paljušaj i Jasna Kolar, predstojnici

5. Izvješće o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: - Jasna Kolar, predsjednica LPZ-a VSŽ

6.Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2014. god.

7.a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Ane Katarine Zrinski, Retkovci o darovanju nekretnine u vlasništvu Škole

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Zrinskih Nuštar na prodaju zemljišta u vlasništvu Škole

IZVJESTITELJICA po točkama 5 i 6: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i šport

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća:

a) Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

b) Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar

IZVJESTITELJ: - Dražen Milinković, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

Ispis
Vrh