Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Najava 10. sjednice Županijske skupštine

  • 06. lipnja 2018.

Na temelju članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/18) sazivam

 

10. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

19. lipnja 2018. god. (UTORAK) u 09.00 sati

u velikoj županijskoj vijećnici u

Vukovaru, Županijska 9

 

 D N E V N I  R E D

 

  1. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine

IZVJESTITELJICE: - Zrinka Čobanković, pročelnica UO za gospodarstvo i regionalni razvoj

                                     - Marija Dević, voditeljica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji VSŽ

 

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu
  1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

IZVJESTITELJICA po točkama 2 i 3: - Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija

 

  1. Informacija o stanju šumarstva, te informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2017. godinu

IZVJESTITELJ: - Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-Andrijaševci za stjecanje nekretnine k. č. br. 1061/2 Andrijaševci
  1. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim školama na području grada Vukovara

IZVJESTITELJICA: - Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica UO za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije
  1. Prijedlog Dopune Odluke o poništenju Odluka o proglašenju zaštićenih područja Vukovarsko-srijemske županije

 IZVJESTITELJ po točkama 7 i 8: - Josip Đukić, pročelnik UO za pravne poslove i imovinu

 

                  A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.

Ispis
Vrh