Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za Vukovarsko-srijemsku županiju – najava

  • 30. lipnja 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Lokacije i vrijeme  skupljanja ambalažnog otpada SZB (sredstava za zaštitu bilja) za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisan način u 2014. godini:

 

Vukovarsko – srijemska županija
30.7.2014

Kooperacija Vupik

Željeznička 33

Čakovci

 08.00 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
1.8.2014

PTPO Baruz

Patkovićeva 36

Bobota

 08.00 – 10.30

PZ Bogdanovci

Žrtava domovinskog rata bb

Bogdanovci

11.30 - 15.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
4.8.2014

Prostor kod sportske dvorane Ivankovo

Bošnjaci 12

Ivankovo

08.30 – 13.30

 

Vukovarsko – srijemska županija
6.8.2014

Trgovački obrt Tina

I.G.Kovačića 106

Ilok

09.00 – 13.30

 

Vukovarsko – srijemska županija
8.08.2014

Agro Tovarnik

Vl. Ivana Burika 34

Tovarnik

08.30 – 11.00

Agro Tovarnik

Rusinjska bb

Mikluševci

12.00 - 14.00

Vukovarsko – srijemska županija
11.8.2014

Drenovci-prostor stočnog sajma

Ul. Vladimira Nazora

Drenovci

 08.00 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija
13.8.2014

Ruris d.o.o.

Strosmajerova 61

Bošnjaci

 09.00 -13.00

Ispis
Vrh