Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Međunarodni Projekt Erasmus+

  • 08. ožujka 2018.
  • Obrazovanje
fullscreen Projekt Erasmus (1).jpg Projekt Erasmus (1).jpg
Projekt Erasmus (1).jpg
fullscreen Projekt Erasmus (2).jpg Projekt Erasmus (2).jpg
Projekt Erasmus (2).jpg
fullscreen Projekt Erasmus (3).jpg Projekt Erasmus (3).jpg
Projekt Erasmus (3).jpg
fullscreen Projekt Erasmus (4).jpg Projekt Erasmus (4).jpg
Projekt Erasmus (4).jpg
fullscreen Projekt Erasmus (5).jpg Projekt Erasmus (5).jpg
Projekt Erasmus (5).jpg

OŠ Bršadin prošle školske godine uključila se na natječaj Poziv za prijedlog 2017. godine međunarodni Erasmus+ projekt.
Odobrena su sredstva za 3 međunarodna projekta, s početkom šk.god 2017./2018.u trajanju od 2 godine.
U posjetu školi bili su učenici i učitelji Square Eyed Students SES, a države partneri su Danska (koordinator projekta), Mađarska (država parnter), Turska (država partner) i Estonija (država partner).
Sudionike projekta u prostorijama Županije primio je 07. ožujka zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju Kruno Šarić.
Predstavljanje sudionika održalo se danas tijekom boravka u OŠ Bršadin, a sudjelovali su učenici iz Danske, Mađarske, Turske i Estonije. Predstavljena je kultura, običaji i tradicijska jela i kolači.
Na predstavljanju je nazočio Mario Adamović iz Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju.

Ispis
Vrh