Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Legalizacija farme svinja

  • 10. rujna 2009.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Legalizacija farme svinja bila je tema sastanka održanog 9. rujna 2009. godine u Tovarniku na OPG-u Lajčo Gašparić. Sastanku su nazočili predstavnici Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HZPSS-a Županja, HGK ŽK Vukovar, tvrtki Que Vadis d.o.o. iz Vukovara i Omega d.o.o. iz Vinkovaca, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, HPA Vinkovci, Općine Tovarnik i Udruge svinjogojaca VSŽ.

Na početku sastanka Andrija Matić je izvijestio nazočne kako se radi o prvom pokušaju legalizacije svinjogojskih objekata u našoj županiji, i to na obiteljskoj farmi unutar dvorišta obiteljske kuće Gašparić u Tovarniku. Dogovorene su aktivnosti na pripremi dokumentacije potrebite za sam čin legalizacije. Bitan preduvjet, koji je i ispunjen, je susretljivost i vlasnika farme i svih sudionika u postupku. Nakon legalizacije vlasnik farme bit će u mogućnosti kandidirati dalje investicije na međunarodne fondove.

Sve informacije o mogućnosti legalizacije farmi mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora.

Ispis
Vrh