Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Istraživanje lokaliteta

  • 25. siječnja 2018.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Istraživanje lokaliteta Istraživanje lokaliteta
Istraživanje lokaliteta

Lokalitet Tompojevačkih ritova predmet je provođenja aktivnosti Projekta „SeNs Wetlands“ i trenutno je u drugom projektnom periodu. Aktivnosti Projekta financiraju se iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020., a provodi ga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. U suradnji s projektnim partnerima izvršeno je terensko istraživanje radi determinacije pogodnih mikrolokacija za postavljanje mjernih stanica kvalitete površinske i podzemne vode Tompojevačkih ritova. Naime, cilj Projekta „SeNs Wetlands“ je postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoline i pametnog korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda. Intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom dolazi do izravnog ili neizravnog zagađenja površinskih i podzemnih voda sredstvima za zaštitu bilja, čije pojedine aktivne tvari su toksične, bioakumulacijske i neragradljive u prirodi, pa će se prikupljeni podaci moći uspoređivati s pokazateljima biološke raznolikosti i općeg ekološkog stanja.

Ispis
Vrh