Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Financiranje sustava zaštite i spašavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 16. prosinca 2014.
  • Ostalo, Financije

Vukovarsko-srijemska županija i gradovi Vukovar, Vinkovci, Županja, Ilok i Otok su aktivno nastavili sa realizacijom Sporazuma za sufinanciranje opremanja i osposobljavanja specijalističkih timova civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2010-2014. god., te se je sukladno odlukama, kroz postupke javne nabave, krenulo u nabavu opreme za specijalističke timove i udruge od interesa za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije.

Oprema za spašavanje iz voda u ukupnom iznosu od 200.000 kn je pristigla, te je odlučeno pokazati vrijednost za sustav zaštite i spašAvanja kroz izvođenje prve pokazne vježbe na temelju čega je i održan prvi incijalni sastanak na kojem su sudjelovali i predstavnici PUZS Vukovar, PU Vukovarsko-srijemske, Zavoda za hitnu medicinu, HGSS-a i Ronilačkog kluba Vukovar.

Zaključak sastanka je da se u organizaciji Županije i gradova zajedno sa žurnim službama i udrugama održi pokazna vježba u Vinkovcima na kojoj bi se demostrirala opravdanost nabavljene opreme i  osposobljenosti korisnika za korištenje opreme.

Ispis
Vrh