Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića

  • 02. prosinca 2019.
  • Energetika
fullscreen Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića

Završena Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića na adresi 204. Vukovarske brigade 24A, Vukovar

 

Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 4.079.107,37 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 2.460.753,97 kuna te 1.618.353,40kuna je iznosio udio Osnovne škole Dragutina Tadijanovićai Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 22. studenog 2016. godine do 30. studenog 2019. godine te su radovi sodobrenjem Fonda završeni u mjesecustudenom 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnovezgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića na adresi 204. Vukovarske brigade 24A, Vukovar, Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga zaEnergetsku  obnovu  zgrada  i  korištenje  obnovljivih izvora  energije  u  javnim  ustanovama  koje  obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03).

Energetska obnova tj. za izvođenje radova na školi rezultirati će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivihizvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnogprograma „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane suslijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida • zamjena vanjske stolarije • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Predviđenim mjerama je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 50,16 %a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijelasmanjenju režijskih troškova, smanjenju troškovaodržavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgradete su seosigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o., Upravnog odjela za opće poslovei Upravnog odjela za obrazovanjeVukovarsko-srijemske županije.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/,http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvojte na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

Ispis
Vrh