Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 11. listopada 2012.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
fullscreen Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda održalo je 2. listopada 2012. radni sastanak na temu „Elementarne nepogode u 2012. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji“.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj na navedenom sastanku prezentirao je izvješće o elementarnim nepogodama koje su se dogodile u 2012. godini na području Vukovarsko-srijemske županije.

U skladu sa svojim zadacima i ovlastima Županijsko povjerenstvo je potvrdilo štete za slijedeće elementarne nepogode:

1. Elementarna nepogoda izmrzavanje – mraz proglašena 19. 04. 2012. za cijelo području Vukovarsko-srijemske županije, a odnosila se na voćarske i vinogradarske kulture koje su pretrpjele štetu uzrokovanu niskim zimskim temperaturama i kasnim mrazom.

Potvrđena ukupna šteta iznosi 78.729.159,69 kn.

2. Elementarna nepogoda ledotuča proglašena 15. 06. 2012. za općine Drenovci i Gunja, a odnosila se na sve poljoprivredne kulture koje su pretrpjele štetu uzrokovanu ledotučom.

Potvrđena ukupna šteta iznosi 17.272.183,86 kn.

3. Elementarna nepogoda olujno nevrijeme proglašena 02. 08. 2012. za općinu Drenovce, a odnosila se na sve poljoprivredne kulture koje su pretrpjele štetu uzrokovanu olujnim nevremenom.

Potvrđena ukupna šteta iznosi 1.113.418,63 kn.

4. Elementarna nepogoda suša proglašena 06.08. 2012. za cijelo području Vukovarsko-srijemske županije, a odnosila se na sve poljoprivredne kulture koje su pretrpjele štetu uzrokovanu smanjenom količinom padalina - suša. Kulture koje su najviše pogođene sušom, a ujedno su značajno zastupljene prema površinama i iznosima štete su kukuruz, soja i šećerna repa. 

Potvrđena ukupna šteta iznosi 398.669.725,78 kn, a obuhvatila je 4747 fizičkih osoba sa štetom od 266.527.158,53 kn, te 241 pravnu osobu sa štetom od 130.813.366,75 kn. Štete na dugogodišnjim nasadima iznose 1.329.200,50 kn.

U dostavljenim konačnim izvješćima gradova i općina nisu priznate i potvrđene štete od suše u iznosu od 28.924.542,46 kn i to za slijedeće kulture: pšenicu, ječam, zob, uljanu repicu suncokret i luk crveni.

Dokumentacija o svim proglašenim elementarnim nepogodama i potvrđenim štetama dostavljena je u Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija u redovnoj proceduri.

Ispis
Vrh