Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu obućarskog diva“

  • 26. listopada 2021.
  • Gospodarstvo
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (1).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (1).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (1).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (2).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (2).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (2).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (3).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (3).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (3).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (4).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (4).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (4).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (5).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (5).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (5).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (6).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (6).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (6).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (7).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (7).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (7).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (8).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (8).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (8).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (9).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (9).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (9).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (10).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (10).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (10).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (11).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (11).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (11).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (12).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (12).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (12).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (13).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (13).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (13).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (14).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (14).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (14).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (15).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (15).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (15).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (16).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (16).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (16).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (17).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (17).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (17).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (18).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (18).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (18).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (19).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (19).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (19).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (20).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (20).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (20).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (21).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (21).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (21).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (22).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (22).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (22).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (23).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (23).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (23).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (24).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (24).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (24).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (25).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (25).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (25).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (26).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (26).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (26).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (27).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (27).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (27).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (28).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (28).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (28).jpg
fullscreen Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (29).jpg Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (29).jpg
Dekanić „Svi se moramo potruditi da tvornica „Borovo“ ponovo ponese titulu „obućarskog diva“ (29).jpg

Župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić posjetio je danas vukovarsku tvornicu obuće „Borovo“.  U pratnji direktorice „Borova“ Gordane Odor obišao je proizvodne hale, te se upoznao sa uspjesima ali i problemima s kojima se tvrtka susreće.

- Drago mi je da sam došao u posjet ovom „obućarskom divu“ iz prošlosti, a vjerujem da ćemo ga tako nazivati i u budućnosti – rekao je župan.

Kako bi se to ostvarilo, naglasio je, biti će potrebna pomoć države, županije i Grada Vukovara.

- Dio pogona koji sam vidio posluje u jako lošim uvjetima, no radnici se jako trude i postižu izvrsne poslovne rezultate – istaknuo je.

S druge strane, naglašava, ta je tvornica napravila znatan dizajnerski iskorak kada je u pitanju proizvodnja kako modne, tako i radne obuće.  Stoga je, smatra, šteta što na hrvatskom tržištu njihovi modeli nisu prisutni u velikom broju trgovina s obućom.

- Riječ je o izvornom hrvatskom proizvodu, pa o tome svi moramo voditi računa i na razne načine, bilo kroz marketing ili prisutnost proizvoda na policama  naših dućana, moramo dovesti do toga da tvornica Borovo postane još prepoznatljiviji proizvođač obuće u Hrvatskoj – pojasnio je Dekanić.

Takvim ćemo pristupom, smatra,  postići da „Borovo“ svoju klijentelu i plasman proizvoda ostvari i na inozemnim tržištima.

- U krugu tvornice nalazi se veliki broj proizvodnih objekata koji su izvan funkcije, neki od njih su i zaštićeni, a nalaze se na izvrsnoj lokaciji, te ih se može iskoristiti za razne djelatnosti – otkrio je i dodao kako „Borovo“ ima vrijednost koja se može iskoristiti na puno bolji način i time omogući zapošljavanje još većeg broja ljudi.

A, direktorica „Borova“ G. Odor poručuje da se, unatoč trenutnoj situaciji  na tržištu nada boljim vremenima za tvornicu.

- Vjerujemo kako će „Borovo“ imati snage da uz pomoć lokalne uprave i države iznađe konačno rješenje za probleme u kojima se trenutno nalazi – poručila je.

Ispis
Vrh