Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

27. Smotra kazališnog stvaralaštva

  • 26. siječnja 2015.
  • Obrazovanje, Turizam i kultura
fullscreen 27. Smotra kazališnog stvaralaštva 27. Smotra kazališnog stvaralaštva
27. Smotra kazališnog stvaralaštva
fullscreen 27. Smotra kazališnog stvaralaštva 27. Smotra kazališnog stvaralaštva
27. Smotra kazališnog stvaralaštva

„Ne tješim se vjerom u napredak i u čovjeka, ja sam uvjeren o vječnosti ljudske gluposti, demokraciju ne smatram religijom, ne vjerujem u ljudsku jedna­kost i pravdu, misleći da je najljepši cilj čovjeka poljepšavati taj život i služiti lje­poti.“ (A. G. Matoš)

Sasvim suprotno Matoševu razmišljanju i zaključivanju postupaju ret­ko­vački ka­za­lištarci – amateri, koji u svojem radu polaze od teze: najljepši i najhumaniji je cilj čovjeka poljepšati život i služiti ljepoti. Zato su se izborili da svoje Kazalište učine velikim mjestom poštovanja.

I evo ih! 27. put događa se puk na sceni u Retkovcima. Drama stoji uvi­jek pod sjenkom stvarnosti i njezin je dubok dojam na publiku uvijek uvjetovan od­no­si­ma publike prema stvarnosti i dubinom proživljavanja stvarnosti od onoga tko odabire kazališni komad. Pravilnost i uspjeh odabranog pokazat će i prihvaćanje i otklon kojim će dio publike reagirati na odabir. Pokazat će se i to je li s uspje­hom ostvaren sklad, tj. ide li stvarno zbivanje i zbivanje u licima istim smjerom, je li zbivanje u licima ulazilo izravno u tijek događaja.

„U povijesti drame ima više pokušanih drama nego ostvarenih. I milija mi je po­ku­šana, nego drama koja s pomoću neke tehničke sljeparije donosi na sce­nu su­ro­gat stvarnosti, dakle surogat drame… Pošteno gledati oko sebe, pošteno na­sto­ja­ti ući u bitnost onoga što se oko nas zbiva… Reprezentant te stvarnosti u dra­­mi jest kazalište, i što je autor bliži stvarnosti, bit će kazalište umjet­ni­č­ki­je…“ (B. Gavella)

Dramu u najužem smislu pišu zajedno stvarnost i autor, a ona nije samo literar­na vrsta jer u njoj mora postojati mjesto u kojem se ona spaja s novim umjetni­čkim principom, tj. s kazalištem.

Kazalište nije samo umjetnost riječi, nego i umjetnost konkretnih i živih doživ­lje­nih slika.

Retkovački kazališni amateri vjeruju u temeljne stvaralačke poticaje koje može pružiti samo stvaran, uporan rad, samostalna praksa i želja za stvaranjem lije­po­ga, ne samo za sebe nego i za publiku. Ako dožive, a stalno doživljavaju da oni ne idu za publikom, nego publika za njima, i to ne samo retkovačka, postig­nu­ta je svrha i cilj njihova rada.

Kada se željno otvore vrata njihova Kazališta, ući će dobrohotni ljudi koji, premda o umjetnosti ne znaju mnogo, ipak ju vole i podržavaju njezin raz­voj. Narodni duh, najsnažniji pokretač svih ideja u umjetnosti nikad ne miruje.

U svakoj tradicijskoj kulturi postoji želja za pokazivanjem, eto, i mi postojimo od davnina.

„Kazalište je danas probilo sve resurse i može sve.“ (R. Medvešek)

Ana Cvenić, nastavnica hrvatskog jezika i književnosti

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh