Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

11. sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemska županije

  • 01. travnja 2011.
  • Financije, Gospodarstvo, Ured župana

Danas je u Vukovaru održana 11. sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemska županije na kojoj su raspravljane sljedeće teme:

Ivan Rimac iz Županijske razvojne agencije Hrast je upoznao nazočne s radnom verzijom nove Županijske razvojne strategije. Županijska razvojna strategija  (ŽRS) temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije. Cilj izrade Županijske razvojne strategije je kroz politiku regionalnog razvoja pridonijeti društveno - gospodarskom razvoju Vukovarsko-srijemske županije, sukladno načelima održivog razvoja te stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima Županije omogućiti jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala. Pri ažuriranju Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije otvoren je proces  javnih konzultacija, a komentare na dijelove Županijske razvojne strategije mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu ar-hrast@ar-hrast.hr.

Mario Ferić iz tvrtke Infodom je prezentirao središnju elektroničku bazu razvojnih projekata i sustav prijave projekata u županijsku bazu projekata.

Silvana Tvrz pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Andrija Matić pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj govorili su o legalizaciji farmi odnosno postojećih objekata namijenjeni poljoprivrednoj djelatnosti te su preporučili jedinicama lokalne samouprave da naprave izmjene prostornih planova općina i gradova koje bi se odnosile na uvjete gradnje objekata za držanje stoke, te razmotre mogućnost izmjene Odluka o visini komunalnog doprinosa, a koje bi se odnosile na plaćanje komunalnog doprinosa na objekte za držanje stoke.

Mihajlo Tomašković predsjednik Županijskog odbora za skrb osobama treće životne dobi je predstavio Projekt besplatnog prijevoza 5.000 umirovljenika u toplice „Bizovac“ u 2011. godini. Ovakav projekt je već uspješno realiziran prošle godine kada su Županija i općine zajedničkim financijskim sredstvima omogućile umirovljenicima slabijeg imovnog stanja da besplatnim prijevozom pohađaju toplice. Pozvao je načelnike i gradonačelnike da i ove godine osiguraju financijska sredstva kako bi se ovaj projekt mogao realizirati.

Ispis
Vrh