Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

ODLUKA o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

  • 06. listopada 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje i kulturu       

KLASA: 112-03/21-01/03

URBROJ: 2196/1-12-21-4

Vukovar, 06. listopada 2021. godine

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Vukovarsko-srijemske županije donosi

 

ODLUKU

o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

I.

Ovom se Odlukom poništava oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši savjetnik – voditelj projekta „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju“ - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka projekta (školska godina 2021./2022.), s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca (KLASA: 112-03/21-01/03, URBROJ: 2196/1-12-21-1 od 17. rujna 2021. godine), objavljen dana 17. rujna 2021. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas se poništava s obzirom na to da od dvije prijavljene osobe niti jedna ne ispunjava formalne uvjete oglasa te se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.D.PROČELNICE

doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, prof.

Vrh