Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o namjeri davanja koncesije

  • 06. prosinca 2012.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ RH, br. 125/08), članka 40,41 i 41a Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ RH, br. 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,12/12 i 70/12) i Zaključka Župana Vukovarsko-srijemske županije Klasa: 500-01/12-01/18, Ur.br: 2196/1-01-12-3 od 26. srpnja 2012. godine Vukovarsko-srijemska županija, objavljuje

 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije

 

 

I. DAVATELJ KONCESIJE

 

Naziv:  ŽUPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Sjedište : 32 000 VUKOVAR, Županijska 9

Telefonski broj: 032/344-122  

Broj faksa: 032/344-095

Adresa elektroničke pošte: zdravstvo.vsz@post.t-com.hr

Matični broj:  02773317

OIB: 74724110709

Pozivni dokument

  Obavijest o namjeri davanja koncesije 2012 06. prosinca 2012. 190,92 KB
Vrh