Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren
Natječaj objavio: Vukovarsko-srijemska županija

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za školsku godinu 2012/2013.

  • 05. prosinca 2012.
  • Obrazovanje

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Vukovarsko-srijemske županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija   r a s p i s u j e

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu stipendija  studentima

s područja Vukovarsko-srijemske županije

za školsku godinu 2012/2013.

 

  1. Programom javnih potreba u školstvu Vukovarsko-srijemske županije utvrđena je dodjela stipendija studentima u iznosu od 1.000,00 kn kroz 10 mjeseci godišnje.
  1. Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju:

- studenti  koji su hrvatski državljani s prebivalištem na područja Vukovarsko-srijemske županije,

- studenti koji imaju status redovnog studenta za slijedeća zanimanja:

magistar arhitekture i urbanizma,

magistar građevine,

magistar strojarstva,

magistar geodezije,

magistar socijalnog rada,

magistar edukacije engleskog jezika,

magistar edukacije matematike,

magistar pedagogije,

magistar logopedije,

magistar rehabilitacije.

- studenti  koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija,

- studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,

- studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina

  1. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

- potvrda o prebivalištu,

- domovnica (preslika),

- potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje (fakultet, smjer, godina),

- potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku  ocjena a za studente prve godine ovjerene preslike  svjedodžbi završenih svih razreda  srednje škole,

- dokazi o postignutim uspjesima na natjecanjima i priznanja iz područja upisanog studija

- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu prijave).

- potvrda o visini dohotka za 2011. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva,

- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od nekog drugog izvora

(na obrascu prijave)        

  

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podatci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti  neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Obrazac Zahtjeva  može se podići u Upravnom odjelu za školstvo, kulturu i šport, Vukovar, Županijska 9 (prizemlje) ili skinuti na web adresi Vukovarsko-srijemske županije:   www.vusz.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 04. siječnja 2013.godine na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, KULTURU I ŠPORT

32000 VUKOVAR, Županijska 9

s naznakom:

« Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije »

Datum završetka: 04. siječnja 2013.
Vrh