Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

P O Z I V na prijavu Projekata udruga u Vukovarsko – srijemskoj županiji za dodjelu financijske potpore u 2013. godini

  • 22. listopada 2012.
  • Financije, Ostalo

Temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02), članka 5.  Povelje o suradnji Vukovarsko – srijemske županije i nevladinog, neprofitnog sektora („Službeni vijesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj 1/05), točke V Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga (Klasa: 230-01/09-01/164, Ur.broj 2196/1-01-09-1 od 28. listopada 2009. godine), Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije objavljuje

 

P O Z I V

na prijavu Projekata udruga u

Vukovarsko – srijemskoj županiji

za dodjelu  financijske potpore u 2013. godini

Datum završetka: 14. prosinca 2012.
Vrh