Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 23. rujna 2014.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/14), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

JA V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za izbor članova

 Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 

Ovim pozivom se pokreće postupak izbora članova Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Savjet za socijalnu skrb se osniva u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području županije.

Savjet ima predsjednika i 15 članova, koje na temelju javnog poziva Odbora za izbor i imenovanja bira Županijska skupština na mandat od četiri godine.

Članovi Savjeta imenuju se iz reda predstavnika jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, centara za pomoć u kući, korisnika, vjerskih zajednica te drugih pravnih osoba, obrtnika i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, strukovnih komora i udruga, te udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi.

 

Uz prijedlog za izbor kandidata prilaže se:

- životopis osobe sa obrazloženjem zbog kojeg se predlaže

- preslika osobne iskaznice

 

Prijedlozi se dostavljaju poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

T A J N I Š T V O

Glagoljaška 27/II

32 100 Vinkovci

sa naznakom „ZA IZBOR SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB“

 

a mogu se dostaviti i osobno u pisarnicu Županije.

           

Javni poziv će biti objavljen na internetskoj stranici Županije www.vusz.hr

 

Predsjednik Odbora izbor i imenovanja

Dražen Milinković, dipl. ing.

Datum završetka: 23. rujna 2014.
Vrh