Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

  • 07. veljače 2014.
  • Obrazovanje

Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj  21/08) Odbor za izbor i imenovanja u ime Skupštine Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

I

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

            Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine sa svrhom aktivnog uključivanja mladih u javni život Županije i njihovog utjecaja na donošenje odluka kojima se rješava problematika mladih.

 

II 

            Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

            U Savjet se biraju osobe koje imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije, starosne dobi od 15 do 29 godina.

            Članove Savjeta bira Županijska skupština na vrijeme od dvije godine.

 

III 

            Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih registrirani na području Vukovarsko-srijemske Županije.

            Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

IV

            Prijedlog kandidata podnose ovlašteni predlagatelji na pripremljenom obrascu.

Uz prijedlog treba priložiti:

-  životopis kandidata

-  presliku osobne iskaznice (odnosno domovnice za kandidate mlađe od 18 godina)

-  očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

-  očitovanje predlagatelja da je kandidat predložen u skladu s aktima predlagatelja

 

Obrazac prijedloga, očitovanja kandidata i očitovanja predlagatelja nalaze se na web stranici  Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr, a mogu se dobiti i u Tajništvu Županije.

V

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

Odbor za izbor i imenovanja

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

 

 u roku od 15 dana od dana objave u «Vukovarskim novinama» odnosno «Vinkovačkom listu».

Prijedlozi se mogu predati i u pisarnicu Županije.

Javni poziv objavit će se i na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije.

 

VI 

Izabrani članovi i predlagatelji obavijestit će se o rezultatima  izbora članova po ovom pozivu, pismenim putem.

 

 

 

KLASA:006-05/14-01/01

URBROJ:2196/1-03-14-1                                                                         

Vinkovci, 03. veljače 2014 god                                                                    

Predsjednik Odbora

Dražen Milinković

Datum završetka: 07. veljače 2014.

Pozivni dokumenti

  Javni poziv za izbor članova savjeta07. veljače 2014. 75,44 KB
  Obrasci uz Javni poziv07. veljače 2014. 96,59 KB
Vrh