Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije

  • 08. kolovoza 2014.
  • Ostalo

Temeljem članka  2. Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 2/12), Odbor za priznanja

 

O B J A V L J U J E

javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Županije

 

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije.

Priznanja Županije su:

-Počasti Županije

-Nagrada Županije

-Povelje Županije

 

Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.

 

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja na području

 

-          gospodarske djelatnosti

-          znanosti i kulture

-          prosvjete

-          zdravstva i socijalne skrbi

-          tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

-          lokalne samouprave

-          očuvanja  i zaštite okoliša

-          humanitarnog djelovanja

 

a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  Županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu priznanja ne mogu dati tijela Županije, niti političke stranke.

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

-          životopis fizičke osobe sa obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

-          podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz  prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga; objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba no prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Skupštini.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 30. rujna 2014. godine na adresu:

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Tajništvo

Glagoljaška 27/II

VINKOVCI

sa naznakom «ZA DODJELU PRIZNANJA»

 

 

                                                                

 Odbor za priznanja

 Vukovarsko-srijemske županije

Datum završetka: 08. kolovoza 2014.
Vrh