Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv redovnim studentima s područja VSŽ za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za 2018./2019.

  • 01. travnja 2019.
  • Sport, mladi i demografija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

 

KLASA: 602-04/19-01/03

URBROJ: 2196/1-01-19-1

Vukovar,  27. ožujka 2019. godine

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 30. i 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 03/18) te  Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 602-04/19-01/02, URBROJ: 2196/1-01-19-1 od 26. ožujka 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije za podnošenje

prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za

akademsku godinu  2018/2019.

 

I.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redovni studenti s područja Vukovarsko-srijemske županije koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- redovni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj

- studenti s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

II.

Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na prijevoz mogu ostvariti redovni studenti prema sljedećim kriterijima:

  1. redovni studenti koji studiraju u Zagrebu
  2. studenti koji redovno studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu
  3. studenti koji redovno studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije

III.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na prijevoz, studenti dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavnicu
  2. potvrdu o redovnom studiranju
  3. presliku osobne iskaznice

IV.

Tražena dokumentacija dostavlja se isključivo poštom na sljedeću adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

s naznakom „za prijevoz studenata“

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Za dodatna pitanja možete se obratiti na broj 032/ 344-300. Ovaj javni poziv otvoren je od 01. travnja 2019. godine do utroška novčanih sredstava, dokumentacija podnesena izvan ovoga roka neće se razmatrati.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             ŽUPAN

                                                                                   Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Javni poziv01. travnja 2019. 480,16 KB
  Pravilnik o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata s područja VSŽ01. travnja 2019. 946,69 KB
  Izmjena i dopuna Javnog poziva03. travnja 2019. 731,25 KB
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju03. travnja 2019. 677,43 KB
  Prijavnica - prijevoz studenata03. travnja 2019. 227,5 KB
Vrh