Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni nabava je završena

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave „Radovi na građenju sustava javnog navodnjavanja Lipovac“

  • 17. srpnja 2020.

Pozivni dokumenti

  SN Lipovac-tehničke karakteristike.pdf24. srpnja 2020. 0 B
  Knjiga 1 - Upute ponuditelja-SN LIPOVAC.pdf20. srpnja 2020. 1,51 MB
  Knjiga 2 - Nacrt ugovora.pdf20. srpnja 2020. 1,09 MB
  Knjiga 3 - Tehničke specifikacije.pdf20. srpnja 2020. 3,86 MB
  Knjiga 4 - Troškovnik-preambula.pdf20. srpnja 2020. 1,16 MB
  Knjiga 5- popis dokumentacije.pdf20. srpnja 2020. 1002,29 KB
  Kopija SN_LIPOVAC_11-05-2020_z.xls20. srpnja 2020. 649,5 KB
  SN LIPOVAC - PROJEKTNO DOKUMENTACIJA.zip27. srpnja 2020. 558,64 MB
  SN LIPOVAC - KNJIGA 5 - 5 - NACRTI.pdf27. srpnja 2020. 51,93 MB

Dokument rezultata

  Izvješće s prethodnog savjetovanja 29. srpnja 2020. 625,87 KB
Vrh