Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Nabava opreme za Drvno-tehnološki centar „Slavonski hrast

  • 03. kolovoza 2020.

Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4133540

Pozivni dokumenti

  5 DOKUMENTACIJA O NABAVI (2).pdf03. kolovoza 2020. 1 MB
  Obavijest o nadmetanju (52).pdf03. kolovoza 2020. 121,83 KB
  Tehničke specifikacije opreme grupa 1.xlsx03. kolovoza 2020. 21,67 KB
  Tehničke specifikacije opreme grupa 2.xlsx03. kolovoza 2020. 14,85 KB
  Tehničke specifikacije opreme grupa 3.xlsx03. kolovoza 2020. 13,63 KB
  Trosˇkovnik grupa 1.xlsx03. kolovoza 2020. 20,27 KB
  Trosˇkovnik grupa 2.xlsx03. kolovoza 2020. 13,86 KB
  Trosˇkovnik grupa 3.xlsx03. kolovoza 2020. 10,94 KB
Vrh