Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni nabava je završena

Koncesija za distribuciju plina na dijelu područja Vukovarsko-srijemske županije

  • 24. srpnja 2018.

Pozivni dokumenti

  Opis predmeta koncesije24. srpnja 2018. 950,62 KB
  Dokumentacija za nadmetanje24. srpnja 2018. 986,45 KB
  ESPD-obrazac24. srpnja 2018. 396 KB
  Obavijest o namjeri davanja koncesije iznad EU praga24. srpnja 2018. 85,96 KB
  Nacrt ugovora24. srpnja 2018. 383,71 KB
  Izmjena dokumentacije30. srpnja 2018. 585,7 KB
  Obrasci - NOVI30. srpnja 2018. 59,28 KB

Dokument rezultata

  Obavijest o dodjeli koncesije iznad EU praga26. studenog 2018. 141,71 KB
Vrh