Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javna nabava „Stručni nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Ervenica“

  • 08. listopada 2020.

Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4336977

Pozivni dokumenti

  Obavijest o nadmetanju08. listopada 2020. 117,49 KB
  Knjiga 1 - Upute pounidteljima - stručni nadzor - SN Ervenica08. listopada 2020. 1,4 MB
  Knjiga 2 - Nacrt ugovora08. listopada 2020. 1,02 MB
  Knjiga 3 - Specifikacija usluga08. listopada 2020. 2,33 MB
Vrh