Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni nabava je završena

Građenje sustava javnog navodnjavanja Lipovac

  • 03. kolovoza 2020.

Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4136996

Datum završetka: 02. travnja 2021.

Pozivni dokumenti

  Knjiga 1 - Upute ponuditelja-SN LIPOVACpdf.pdf03. kolovoza 2020. 1,52 MB
  Knjiga 2 - Nacrt ugovora.pdf03. kolovoza 2020. 1,09 MB
  Knjiga 3 - Tehničke specifikacije.pdf03. kolovoza 2020. 3,86 MB
  Knjiga 4 - Preambula troškovnika.pdf03. kolovoza 2020. 1,16 MB
  Knjiga 5- popis dokumentacije.pdf03. kolovoza 2020. 1002,29 KB
  Obavijest o nadmetanju.pdf03. kolovoza 2020. 115,37 KB
  Troškovnik SN_LIPOVAC_z.xls03. kolovoza 2020. 649,5 KB

Dokument rezultata

  Obavijest o dodjeli ugovora02. travnja 2021. 145,98 KB
Vrh