Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni nabava je završena

Građenje sustava javnog navodnjavanja Ervenica

  • 03. kolovoza 2020.

Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4137274

Datum završetka: 02. travnja 2021.

Pozivni dokumenti

  Knjiga 1 - Upute ponuditelja-SN ERVENICA.pdf03. kolovoza 2020. 1,56 MB
  Knjiga 2 - Nacrt ugovora.pdf03. kolovoza 2020. 1,09 MB
  Knjiga 3 -Tehničke specifikacije .pdf03. kolovoza 2020. 2,82 MB
  Knjiga 4 - Troškovnik preambula.pdf03. kolovoza 2020. 1,06 MB
  Knjiga 5-popis dokumentacije.pdf03. kolovoza 2020. 1,02 MB
  Obavijest o nadmetanju (51).pdf03. kolovoza 2020. 115,48 KB
  SN_ERVENICA_z.xls03. kolovoza 2020. 584,5 KB

Dokument rezultata

  Obavijest o dodjeli ugovora02. travnja 2021. 142,8 KB
Vrh