Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana peta sjednica tima za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

 • 14. rujna 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana peta sjednica tima za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i  nastavlja sa svojim aktivnostima obilaska pružatelja socijalnih usluga u domovima u sustavu socijalne skrbi. Do sada je tim za kontrolu provedbe Uputa obišao 22 doma/ustanove pružatelja socijalnih usluga iz sustava socijalne skrbi u kojima je prema analizama zapisnika sa terena vidljivo da postoje tek manja odstupanja u provedbi Uputa za sprječavanje i suzbijanje...

Održana četvrta sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

 • 11. rujna 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana četvrta sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i dalje nastavlja sa aktivnostima obilaska domova za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije a u svezi kontrole provedbe Uputa. Analizirajući stanje u domovima u kojima je obavljen nadzor može se reći da svi domovi/ustanove uglavnom provode mjere i pridržavaju se preporuka iz Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje...

Održana treća sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

 • 10. rujna 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana treća sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi nastavio je sa aktivnostima obilaska domova za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije a u svezi kontrole provedbe Uputa. Nakon što su u dva dana obišli 15 domova/ustanova socijalne skrbi članovi tima zaključili su kako je stanje u istima vrlo dobro, sa tek ponekim nedostacima koji se ne odnose isključivo na poštivanje Upute za sprječavanje...

Održana druga sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

 • 09. rujna 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana druga sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije krenuo je u nadzor kontrole provedbe Upute u domovima za starije i nemoćne osobe po planu rada kako je dogovoreno na prvoj sjednici.  Nakon povratka sa terena članovi tima napravili su analizu svih sedam domova koje su obišli te su sve zapisnike objedinili u  Izvješće o uočenim nepravilnostima u domovima za starije i nemoćne...

Održana sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije

 • 07. rujna 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana sjednica tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije

U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je prva sjednica Tima za kontrolu provedbe Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije, koji je osnovao Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno Odluci o nužnoj mjeri pojačane kontrole Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (NN 99/20) Stožera...

Održana 30. sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi

 • 21. kolovoza 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Održana 30. sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 30. sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi. Prema predloženim točkama dnevnog reda raspravljalo se o odlasku umirovljenika u toplice kao i o stanju u županijskim domovima za starije i nemoćne osobe a vezano uz epidemiju izazvanu virusom COVID -19. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora Mihajlo Tomašković, a osim članova, sjednici su nazočili i zamjenik župana Josip Dabro, načelnik Stožera civilne zaštite Zdravko...

Uspješno završen Projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

 • 09. srpnja 2020.
 • Ostalo, Zdravstvo i socijalna skrb
Uspješno završen Projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

Projekt: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 85% ukupnih troškova projekta. Projekt je sufinanciralo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu u iznosu od 1.141.483,70 kn, Te partneri na projektu...

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

 • 26. lipnja 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije pridružilo se akciji koju je organizirala Policijska uprava Vukovarsko-srijemska zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Tom prigodom u centru Vinkovaca, na gradskoj šetnici postavljeni su pultovi na kojima su djelatnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Zavoda za javno zdravstvo i članovi Povjerenstva...

Održana 27. sjednica Županijske skupštine

 • 04. lipnja 2020.
 • Gospodarstvo, Promet i komunikacije, Zdravstvo i socijalna skrb, Ured župana
Održana 27. sjednica Županijske skupštine

Sukladno mjerama fizičkog distanciranja i preporučenim epidemiološkim mjerama, danas je u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana 27. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine. Na samome početku zasjedanja vijećnici su usvojili Izvješće o radu župana za 2019. godinu. Izvješće obuhvaća se važnije projekte, mjere i aktivnosti koje su započete ili završene u protekloj godini, a detaljno ga je obrazložio župan Božo Galić. Kako je istaknuto u tijeku su mnoge aktivnosti vezane za navodnjavanje...

Prestanak rada izdvojenih ordinacija za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom COVID-19 – tzv. COVID-19 ambulantI

 • 30. svibnja 2020.
 • Zdravstvo i socijalna skrb
Prestanak rada izdvojenih ordinacija za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost virusom COVID-19 – tzv. COVID-19 ambulantI

Nastavno na povoljnu epidemiološku situaciju, te postepenu normalizaciju rada zdravstvenog sustava, sukladno uputi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, sa danom 30. svibnja 2020. godine prestaju sa radom izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa, tzv. COVID-19 ambulante osnovane pri Domu zdravlja Vinkovci, Domu zdravlja Vukovar  i Domu zdravlja Županja.

Vrh