Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Njihov je osnovni, zakonom utvrđeni cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane.

Proces uvođenja tih specifičnih manjinskih institucija u pravni i politički život Republike Hrvatske počeo je nakon održavanja prvih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2003. godine. Izbori se održavaju svake četiri godine (održani su i u lipnju 2007., srpnju 2011., svibnju 2015. i svibnju 2019. godine).

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom vijeće nacionalnih manjina županijske razine ima 25 članova koji se biraju neposrednim, tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine.

 Na izborima 2019. godine  izabrani su  5 županijskih  vijeća- bošnjačke, mađarske , rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine i predstavnici albanske, njemačke i ukrajinske nacionalne manjine.

Radi usklađivanja i unaprjeđivanja zajedničkih interesa vijeća i predstavnici su temeljem Sporazuma o osnivanju Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije osnovali zajedničko koordinacijsko tijelo.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 21.lipnja 2019. godine u Vukovaru, za predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije izabran je Svetislav Mikerević, a za zamjenika predsjednika Joakim Erdelji.

Statut Koordinacije

Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Koordinacije

 

 

  • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32261 Rajevo selo, Gunjanska 34

tel: 098/180 8991; 099/266 6601;

e-mail: zijadpezerovic@gmail.com; helena-dani@hotmail.com;

Predsjednik: Zijad Pezerović

Zamjenik predsjednika: Ibrahim Vejsilović

Tajnica vijeća:Helena Pezerović,

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

VUKOVÁR-SZERÉM MEGYE MAGYAR KISEBBSÉGI TANÁCSA  

32000 Vukovar,  Marina Držića 7,  32000 Vukovar,Stanka Vraza 19

tel: 099/592 6889; 091/405 1991

e-mail: rozalija.jakumetovic@gmail.com

Predsjednica: Rozalija Jakumetović

Zamjenik predsjednice: Šandor Miškolci

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

РАДА РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ВУKOBAPCKO-CPИMCKEЙ ЖУΠΑΗИÏ 

32000 Vukovar,  Županijska 9; 32000 Vukovar, A. Stepinca 45

tel: 099/424 9899;  091/603 9849; 098/184 3351;

e-mail: vijrum@optinet.hr; joka.erd@gmail.com; marijana.pt@gmail.com

       

Predsjednik: Joakim Erdelji

Zamjenik predsjednika: Vlado Rusin

Tajnica vijeća : Marijana Džudžar

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY ŽUPY VUKOVARSKO-SRIEMSKEJ ŽUPY

32236 Ilok, Ivana Gorana Kovačića 85

tel: 032/596-064 ;  098/198-3163 ;099/6588 220;

e-mail: vsnm-ilok@hotmail.com

Predsjednik: Milan Pucovsky

Zamjenik predsjednika: Vlatko Mudroh 

Tajnica vijeća: Ana Pucovsky,

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

 

  • Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1 ;  32225 Bobota, Vukajlova 90

tel: 032/422 061 ;  098/759 285 ; 099/812 9999 ;

e-mail: vsnm@vu.t-com.hr ; svetislavmikerevic1966@gmail.com

Predsjednik: Svetislav Mikerević

Zamjenica predsjednika: Vesna Vujić

Tajnik vijeća: Dušan Latas

 

Članovi vijeća

Statut vijeća

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

 

  • Predstavnik albanske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Osman Azizi

32000 Vukovar, J.J. Strossmayera 2,

tel: 098/940 7168,

e-mail: djani.azizzi@gmail.com ;

 

zamjenica predstavnika: Nadije Azizi

32000 Vukovar ,J.J.Strossmayera 2

 

  • Predstavnica njemačke nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Dara Mayer

32000 Vukovar, 204.Vukovarske brigade 42

tel:   098/866-180 ;

e-mail: dara.mayer@gmail.com

 

zamjenica predstavnice: Martina Uglik,

32000 Vukovar, Lavoslava Ružičke 9,

tel: 095/9156 423

e-mail: martinauglik@gmail.com  

 

  • Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije

          Tetyana Kochnyeva

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 70

tel: 032/416-814

      098/945-1675

e-mail: tetyanaramac@gmail.com

 

zamjenica predstavnice:Olesja Beč

Petrovci, Ulica svinjarevačka 3

tel:097/7311 268;

e-mail: oleska10@gmail.com

 

 

Vrh