Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Ustroj

Početna    Upravno vijeće     Dokumenti upravljanja     Kontakti     Fotogalerije

           

Ustanova je ustrojena kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu. Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Voditelj ustanove je ravnatelj. Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj sa stručnim suradnicima na temelju  Zakona o zaštiti prirode.

 

Upravno vijeće

  

Ravnatelj

Silvija Šokčević,mag.ing.silv

   

Stručni voditelj

mr.sc.Pavao Dragičević, dipl.ing

   

Viši stručni savjetnik

Mario Raguž, dipl.ing.agro

  

Viši stručni suradnik

Krešimir Bošnjak, dipl. oec

  

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Vesna Grizelj, dipl.ing.iur

  

Stručni suradnik

Tea Tunuković, mag.biol

  

Administrativni referent

Toni Karimović

Vrh