Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Odluka o proglašenju stanja neposredne prijetnje za područja Gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas

  • 13. lipnja 2013.
  • Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: 810-01/13-01/06 URBROJ: 2196/1-01-13-1 U Vukovaru, 13.lipnja 2013.godine   Na temelju Rješenja o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplave na zaštićenim vodnim građevinama na branjenom području 34 međudržavne rijeke Drave i Dunava, na području malog sliva Vuke, na dionici B.34.5. d.o.  r. Dunava, rkm 1347+000 – 1395+510 (granica OBŽ i VSŽ – granica sa R. Srbijom kod Iloka), te na branjenom području 15 malog sliva rijeke Vuke na dionici B.15.1 I.o i d.o. r. Vuke, km 0+000 – 36+900 (ušće...

Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na poplavom ugroženom području

  • 12. lipnja 2013.
  • Ostalo, Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

                                                                                                                   REPUBLIKA HRVATSKA  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   Ž  U  P   A  N KLASA: 810-01/13-01/05 URBROJ: 2196/1-01-13-1 U Vukovaru,   12. 06. 2013.     u   11.00  sati     Na temelju odredbi članka XXV Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, siječanj 2013.), a vezano na nagli porast i očekivanu...

Župan Božo Galić proglasio elementarnu nepogodu

  • 19. travnja 2012.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Ured župana

Temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predložilo je županu proglašenje elementarne nepogode za područje Vukovarsko-srijemske županije. Zbog velikih materijalnih šteta na višegodišnjim nasadima i vinogradima, nastalih kao posljedica iznimno niskih temperatura (izmrzavanja) u veljači 2012. godine te mraza u travnju iste godine, župan Božo Galić, proglasio je danas 19. travnja 2012. godine elementarnu nepogodu za cijelo...

Vrh