Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za zdravstvo

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122
Pročelnik: David Vlajčić, mag. iur.

E-mail: david.vlajcic@vusz.hr

 

IMG  

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za zdravstvo je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

Upravni odjel za zdravstvo u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva koje donosi Skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva      
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva u okviru nadležnosti Županije
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz zakonom propisane nadležnosti tijela
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima
 • poslove provedbe akata Skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela
 • obavlja poslove vezane za sufinanciranje rada udruga iz djelokruga ovog Odjela, a sukladno zakonu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.


VAŽNI AKTI:

   
     

Zdravstvene ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji  


 

Priloženi dokumenti

 
Zaključak prava pacijenata 30. rujna 2020. 243 KB
 
Plan davanja koncesija - godišnji 2018. 25. siječnja 2018. 293,19 KB
 
Upozorenje na toplinski val 07. srpnja 2015. 1,32 MB
 
Pozor vrućina - 08.08.2014 08. kolovoza 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina - 07.07.2014 04. srpnja 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina - 11-06-2014 11. lipnja 2014. 1,33 MB
 
Pozor vrućina! 10. lipnja 2014. 1,33 MB
 
Zaštitimo djecu! 16. travnja 2014. 1,1 MB
 
Komarci - kako se zaštititi 09. srpnja 2012. 99,91 KB
 
Brošura o štetnim glodavcima 2012. 18. lipnja 2012. 835,38 KB
 
DDDProgram2009_2013 08. veljače 2012. 341,89 KB
 
Hitna medicinska služba - letak 31. listopada 2011. 5,03 MB
 
15. Sajam zdravlja u Vinkovcima 07. travnja 2011. 65,37 KB
 
VS_Zupanija-izvjesce_komarci_2010 06. travnja 2011. 868 KB
 
Suglasnost na koncesije 14. rujna 2010. 88,43 KB
 
Suzbijanje komaraca 13. rujna 2010. 520,88 KB
 
Suzbijanje štetnih glodavaca 13. rujna 2010. 585,27 KB
 
Izvjesca DP-M i TS-M (pdf) 10. rujna 2010. 96,09 KB
 
Studija opravdanosti davanja koncesija 10. rujna 2010. 154,71 KB
 
Obavijest o namjeri davanja koncesije (pdf) 21. svibnja 2010. 172,53 KB
 
 
Letak 2.pdf 24. srpnja 2019. 2,12 MB
 
Letak 1.pdf 24. srpnja 2019. 6,56 MB

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Vrh