Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344 - 050

IMG

v.d. pročelnika: Mario Meštrović, struč. spec. oec.
E-mail: mario.mestrovic@vusz.hr


Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnost  sporta, mladih i demografije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti sporta, mladih i demografije, 

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu Županije u djelatnostima iz st.1.,

- poslove provedbe akata Županijske skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela,

Vrh