Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Radna zajednica podunavskih regija

Radna zajednica podunavskih regija (RZPR) osnovana je 17. svibnja 1990. godine u Wachau-u, Austrija potpisivanjem Zajedničke izjave šefova vlada regija članica. Riječ je o zajednici regija u sljevu Dunava koja nema pravnu osobnost. Vukovarsko-srijemska županija postala je punopravnom članicom Radne zajednice u listopadu 2004. godine na 15. Konferenciji šefova vlada koja je održana u St. Poeltenu, Donja Austrija, kada je članstvo u ovoj međunarodnoj asocijaciji s nacionalne razine spušteno na županijsku.

Cilj djelovanja RZPR jeste prekograničnom suradnjom regija u podunavskom prostoru poticati razvoj gospodarstva, prometa, prostornog planiranja, turizma, kulture, znanosti i zaštite okoliša. Nadalje, poticanjem na suradnju svojih članica želi se doprinijeti razvoju Podunavlja u interesu tamošnjeg stanovništva kao i mirnoj suradnji u Europi. Do sada je članstvu RZPR pristupilo 38 regija koje pokrivaju 650.000 km² i čine oko 80 milijuna stanovnika Europe.

Organizacijski okvir Radne zajednice podunavskih regija čine radna tijela kao što su Konferencija šefova vlada, radna skupina Vodećih službenika i Glavno tajništvo, te šest radnih skupina koje pokrivaju područja: prostorno planiranje i zaštitu okoliša, gospodarstvo i turizam, kulturu i znanost, mladi i sport, promet i riječna plovidba te socijalna pitanja. Svako radno područje odnosno radna skupina ima svog voditelja i članove koji dolaze iz pojedinih regija članica. Vukovarsko-srijemska županija imenovala je 2006. godine svoje predstavnike u naprijed navedene radne skupine.

Konferenciji šefova vlada koja je najviše tijelo RZPR, svake godine predsjeda druga članica, u pravilu prema zemljopisnom slijedu članica nizvodnim tokom Dunava. Predsjednik pojedine regije u toj je godini ujedno i predsjednik RZPR te ju zastupa kao politički šef. Republika Hrvatska je predsjedala RZPR u 2000. godini kada je inicirala i organizirala 1. Gospodarski i Kulturni forum koji su održani u Osijeku, Vukovaru i Iloku. Vukovarsko-srijemska županija predsjedala je Radnom zajednicom podunavskih regija u 2007. godini kada je uz niz održanih seminara i konferencija inicirano i osnivanje nove radne skupine za ruralni razvoj.

Najvažniji uspjesi i najvažniji projekti za Hrvatsku, inicirani od pojedinih radnih skupina:

  • Koncept biciklističke rute uz Dunav,Katalog povijesno-tehničkih znamenitosti,Digitalna kulturna
  • karta,INTERREG II C projekti: „Dunavska cesta kulture“ i „Studija o razvoju prometa“INTERREG III
  • B projekt: „Donauhanse – suradnja gradova i luka“ i druga faza studije „PORTINO“ o ekonomskim potencijalima luka sekundarnog reda,
  • Kontaktni seminari mladih: „Konferencija mladih veleposlanika“

RZPR ima status promatrača u Skupštini europskih regija i u Srednjoeuropskoj incijativi, surađuje s međunarodnom agencijom „Die Donau“ te je projektni partner u Procesu suradnje u Podunavlju (DCP).

Vrh