Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara

 • 13. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću Informaciju...

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu „Studije o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka

 • 29. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, kao tijela kojem je povjerena koordinacija i provedba javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš,  temeljem odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ br. 47/09.), te odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima...

Informacija o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Skupština Vukovarsko-srijemske županije je na 25. sjednici održanoj 23. veljače 2012.godine donijela Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/12.). Razlog za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije je inicijativa Grada Vukovara za osiguranje prostorno planskih preduvjeta i utvrđivanje više potencijalnih lokacija na području grada Vukovara za termoelektranu instalirane snage...

Informacija o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Odlukom Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 03/2011) i Odlukom o izmjeni odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 02/2012) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije provodi postupak III. Izmjena i dopuna...

Informacija o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija (Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša) je zauzela aktivni pristup u rješavanju nelegalne gradnje i kontinuirano odgovara na postavljene upite u vezi aktivnosti koje treba provesti u cilju njenog sprječavanja i sanacije. Zahtjevi za ozakonjenje nezakonito izgradjenih zgrada se moraju podnijeti najkasnije do: -          31. 12.2012. godine za zgrade za koje je gradjevni inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o...

Informacija o izdanim lokacijskim i građevnim dozvolama, odnosno aktima za gradnju , tijekom 2011. godine

 • 03. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Koliko je izdano akata kojima se odobrava gradnja ( rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta) tijekom 2011. godine?   Upravni odjel za prostorno uredjenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, za područje triju gradova (Županja, Otok, Ilok) i 26 općina (Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Gunja, Babina Greda, Štitar, Cerna, Gradište, Andrijaševci, Jarmina, Ivankovo, Nuštar, Markušica, Tordinci, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Vodjinci, Nijemci, Privlaka, Negoslavci, Bogdanovci,...

Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. ožujka 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09 i 55/11), čl. 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 90/11) i članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 19/10), Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, objavljuje: JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije...

Vrh