Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Informacija o odluci da se Studija o utjecaju zahvata na okoliš "Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara" upućuje na javnu raspravu

 • 28. ožujka 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/12-01/01 URBROJ: 2196/1-14-01-13-23 Vukovar, 28. ožujak 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

 • 27. ožujka 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

  Na temelju članaka 86. i 95. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 90/11), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje     PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije     Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.   1. Javni uvid...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarski sustav Grabovo-Opatovac, revitalizacija ritova

 • 12. veljače 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-351-03/13-03/1 URBROJ: 2196/1-14-01-13-4 Vukovar, 08. Veljače 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat-Rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav na području grada Vukovara – d.o. od ušća rijeke Vuke do Luke Vukovar i uređenja otoka športova

 • 01. veljače 2013.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

KLASA: UP/I-351-03/13-03/2 URBROJ: 2196/1-14-01-13-2 Vukovar, 31. Siječanj 2013. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju...

Informacija o zahtjevu za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području grada Vukovara

 • 03. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću   Informaciju o...

Informacija o zahtjevu za postupak glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata "Zimovnik u Opatovcu" za ekološku mrežu

 • 03. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-612-07/12-01/1 URBROJ: 2196/1-14-01-12-5 Vukovar, 03. prosinac 2012. god.   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 37. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05, 139/08, 57/11), članka 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu ("Narodne novine", br. 118/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju...

Javna rasprava u provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja " FARMA ZA TOV PRASADI ANDRIJAŠEVCI 2"

 • 13. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. Stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08),  članka 8. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine"  broj: 114/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode...

Javna rasprava u provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja " FARMA SVINJA ČERETINCI"

 • 13. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. Stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08),  članka 8. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine"  broj: 114/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode...

Javna rasprava u provođenju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja " FARMA SVINJA ANDRIJAŠEVCI 1"

 • 13. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 143. Stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08),  članka 8. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ("Narodne novine"  broj: 114/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode...

Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara

 • 13. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko - srijemske županije iz Vukovara, na temelju odredbi članka 137. stavka 1., članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) daje slijedeću Informaciju...

Vrh