Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Privatnost

Poštovani !

Vukovarsko-srijemske županija obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica sve dok se one koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja. Osobni podatci korisnika kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte kao i drugi podatci prikupljati će se samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi. Tako skupljeni podatci koristiti će se u svrhu statističke obrade posjeta, te kako bi smo što bolje uvidjeli potrebe i zahtjeve korisnika ovih internetskih stranica. Tako skupljeni podatci neće se učiniti dostupnima bez izričitog pristanka korisnika, ukoliko se ove internetske stranice koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja. Vukovarsko-srijemske županija će se truditi da privatnost i anonimnost korisnika i posjetitelja ovih internetskih stranica bude maksimalno zaštićena.

Vrh