Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Strogo zaštićena vrsta

 • 20. veljače 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Strogo zaštićena vrsta

Na području Vukovarsko-srijemske županije stanište nalaze strogo zaštićene vrste koje su takvima proglašene ne samo zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske, nego i nizom međunarodnih konvencija, direktiva i zakona zemalja članica Europske Unije. Takav slučaj je nedavno zabilježen i sa mladim stepskim sokolom, koji je u našu županiju došao iz Rumunjske, gdje su ga ornitolozi još u gnijezdu prstenovali i ugradili mu odašiljač  kojim mu mogu u svakom trenutku pomoću satelita odrediti položaj. U trenutku...

Plan upravljanja slivom rijeke Save

 • 25. siječnja 2012.
 • Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Plan upravljanja slivom rijeke Save

Nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save radi  uvida i  sudjelovanja javnosti otvoren je za javne rasprave do 21.04.2012. godine. Za izradu nacrta plana potrebne informacije prikupljene su od zemalja koje pripadaju slivu rijeke Save, u skladu s Okvirnim sporazumom za sliv rijeke Save i Okvirnom direktivom o vodama Europske unije. Na sastanku i raspravi održanom u Vinkovcima, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima bio je prisutan stručni suradnik Mario Raguž. Na...

Početak projekta „NATURA 2000 MANMON“

 • 20. siječnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Početak projekta „NATURA 2000 MANMON“

Pilot projekt izrade plana upravljanja s aspekta zaštite prirode nedavno je otvoren i započeo s prvim radionicama. Projekt je značajan za Vukovarsko-srijemsku županiju jer se između šest izabranih lokacija u Republici Hrvatskoj značajnih za biološku raznolikost nalazi i Spačvanski bazen, kao područje velike biološke vrijednosti. Ulogu organizatora radionica i koordinatora između velikog broja dionika uključenih u proces izrade plana upravljanja ima Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim...

Slatkovodna meduza

 • 10. siječnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Slatkovodna meduza

Slatkovodne meduze relativno su malo poznate, a pojedinačni strukturalni oblik meduze je zapravo spolni oblik obrubnjaka iz koljena žarnjaka. Mogu se naći u pojedinim stajaćicama Europe, pa je tako pronađena i u vodi  vinkovačkog kupališta „Banja“, omiljenog okupljališta kupača tijekom ljetnih mjeseci. Na rubu zvonastoga tijela veličine do 25 milimetara u promjeru nalaze se lovke s žarnicama koje ne mogu probiti ljudsku kožu, pa se slatkovodne meduze općenito ne smatraju opasnima za ljude. Djelatnici...

Plan upravljanja vodama

 • 03. siječnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Plan upravljanja vodama

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode zatražilo je od Hrvatskih voda izradu stručne podloge s uvjetima i mjerama zaštite prirode. Mjere se odnose na program radova održavanja ili rekonstrukcije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, a to je za našu županiju branjeno područje maloga sliva Biđ-Bosut i područje malog sliva Vuke, odnosno vodno područje rijeke Dunav. U radnoj skupini za izradu stručne podloge s mjerama zaštite prirode za program upravljanja...

Inventarizacija invazivnih vrsta

 • 27. prosinca 2011.
 • Priroda i zaštita okoliša
Inventarizacija invazivnih vrsta

Projekt inventarizacije invazivnih vrsta djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije započeli su s ciljem otkrivanja njihovog broja i rasprostranjenosti. Invazivne vrste su strane alohtone vrste koje prirodno ne obitavaju na području naše županije, nego su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim djelovanjem.  Pojedine invazivne vrste su se počele vrlo uspješno razmnožavati i širiti na štetu autohtonih vrsta kojima  preotimaju hranu...

Međunarodna ekološka mreža

 • 15. prosinca 2011.
 • Priroda i zaštita okoliša
Međunarodna ekološka mreža

Natura 2000 je međunarodna ekološka mreža članica Europske Unije koja obuhvaća sva zaštićena područja zemalja članica. Svaka zemlja prilikom pristupanja mora u određenom vremenskom roku predložiti područja koja prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama zadovoljavaju kriterije zaštićenog područja. Zemlje koje imaju veće bogatstvo prirode i biološku raznolikost, kao što je Republika Hrvatska imaju mogućnost zaštititi veća područja relativno nepromijenjene prirode, za razliku od zapadnih zemalja...

Invazivni riječni račić

 • 08. prosinca 2011.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša
Invazivni riječni račić

Invazivnu vrstu račića iz Ponto-kaspijske regije, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije georeferencirali su i u Dunavu. Ova vrsta, također poznata i pod imenom račić ubojica, posljednjih nekoliko godina počeo se vrlo brzo širiti prema sjeverozapadu Europe, pa je u svome pohodu zaposjeo i našu županiju. Budući da je izuzetno prilagodljiv na različite životne uvjete i staništa, njegovo širenje predstavlja  opasnost za autohtone vrste....

Potpisan Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Vukovarsko-srijemske županije

 • 01. prosinca 2011.
 • Gospodarstvo, Priroda i zaštita okoliša
Potpisan Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Vukovarsko-srijemske županije

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zlatko Ivaniš i direktor Hidroplana d.o.o.  Slavko Hrženjak, u ime izvođača radova, potpisali su u nazočnosti župana vukovarsko-srijemskog Bože Galića Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Vukovarsko-srijemske županije. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 4.169.000 kuna  koji je u cijelosti financiran sredstvima Fonda po sporazumu o ulaganju Fonda u pripremne radove  za  Centar za gospodarenjem...

Gnijezdo stepskog sokola

 • 28. studenog 2011.
 • Priroda i zaštita okoliša
Gnijezdo stepskog sokola

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji sa lokalnim lovačkim udrugama i stanovništvom, utvrdili su  postojanje još jednog gnijezda stepskog sokola na području naše županije. Ova izuzetno rijetka vrsta, koja  je u Republici Hrvatskoj registrirana sa samo dva postojeća gnijezda, strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode ( NN 139/08), Pravilnikom o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09) kao...

Vrh