Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Monitoring vrsta vodenih staništa

 • 10. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Monitoring vrsta vodenih staništa

Sve države članice Europske unije obvezne su svakih šest godina kroz jedinstvene obrasce izvještavati o trendovima očuvanosti za svaku pojedinu biljnu i životinjsku vrstu, stanišni tip na svome području i provedbi poduzetih mjera. Analizom izvješća svih zemalja članica moguće je na razini Europske unije pratiti  stanje i prema potrebi prilagođavati potrebne mjere kako bi se postigla povoljna  očuvanost prirode, odnosno stanje u kojemu vrsta ili stanišni tip prosperira i ima dobre izglede da tako...

Zaštita prirode u odgoju i obrazovanju

 • 02. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita prirode u odgoju i obrazovanju

Podizanje razine svijesti i potrebe očuvanja zaštićenih područja naše županije, strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta predstavljaju posao na kojemu bez obzira na realne poteškoće i opću financijsku situaciju treba ustrajati kao zalog za buduća bolja vremena i generacije koje će baštiniti stanje kakvoga im ga mi ostavimo. U tu svrhu veliku ulogu ima poučna šumska staza park šume Kanovci, realizirana u suradnji Javne ustanove i šumarije Vinkovci, koja je u funkciji edukacije već drugu školsku godinu....

Tresetište uz rijeku Vuku

 • 26. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Tresetište uz rijeku Vuku

Tresetišta su specifična područja nastala u dužem vremenskom periodu taloženjem biljnih ostataka, a spadaju u kategoriju vlažnih staništa, zbog stalnog zasićenja vodom. Taloženje biljnih ostataka među kojima prevladava mahovina u kombinaciji s konstantnim zasićenjem vodom bez pristupa kisika, dovodi do nepotpune razgradnje biljnih ostataka, njihovog gomilanja i uzdizanja zemljišta. Zbog nepovoljnih klimatskih prilika za razvoj tresetišta u  jugoistočnoj Europi, smatra se da je Slovenija i sjeverozapadna...

Održavanje šumske staze

 • 19. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održavanje šumske staze

Šumska poučna staza smještena u park šumi Kanovci izletišta Sopot, uređena je u cjelokupnoj dužini kako bi pokazala jesensko šumsko ruho u punome sjaju. Održavanje ove šumske staze je nastavak  dobre suradnje između šumarije Vinkovci i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Staza je namijenjena prvenstveno učeničkoj populaciji osnovnih škola naše županije u sklopu programa nastave u prirodi, ali je zbog atraktivnog položaja i blizine grada...

Radovi na obali Dunava

 • 12. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Radovi na obali Dunava

Rijeka Dunav je dio Nacionalne ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dio prekograničnog hrvatsko-mađarskog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Proglašen je na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa „Čovjek i biosfera“ održanoj od 09. do 13. srpnja 2012. u sjedištu UNESCO-a u Parizu.  Radovi koji se održavaju na obali izvode se od strane Hrvatskih voda VGO Osijek, a cilj im je izgradnja obaloutvrde u koritu samoga vodotoka koja je nužna za zaštitu od djelovanja erozije....

Rijetka vrsta šišmiša

 • 04. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Rijetka vrsta šišmiša

Dvobojni šišmiš je nedovoljno poznata vrsta, ali kao i sve ostale  vrste šišmiša u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena. Relativno ga je lako prepoznati po boji krzna, koje je smeđe s srebrnim vrhovima s leđne strane, dok je s trbušne strane bjelkasto ili žućkasto i jasno odijeljeno od leđnog. Iako je rijedak i nedovoljno istražen kao vrsta, dvobojni šišmiš nalazi stanište u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje su ga uspjeli zabilježiti i fotografirati djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim...

Gatalinka – gotovo ugrožena vrsta

 • 28. kolovoza 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Gatalinka – gotovo ugrožena vrsta

Iz porodice gatalinki u Europi živi samo jedan rod i jedna vrsta. Gatalinka je u pravilu  zelene boje, ali može biti i siva ili smeđa s obveznom crnom prugom sa svjetlijim rubom, koja se proteže od nosa preko očiju do natkoljenice. Odozdo je bijele boje, a veličina joj je do 5 centimetara. Koža joj je na leđima glatka, na trbuhu zrnata. Aktivna je  u sumrak i noću, danju se rado sunča na lišću ili stabljikama. Prema procjeni rizika od izumiranja vrste po IUCN kriterijima u Republici Hrvatskoj približava...

Pčelarice na Dunavu

 • 21. kolovoza 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Pčelarice na Dunavu

Iz porodice pčelarica u Europi živi jedan rod i jedna vrsta, koja svoja staništa nalazi i u  Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ova ptica se vrlo lako može uočiti zbog izuzetno šarenoga perja koje je plavozelene boje,  žuto na grlu i leđima, te kestenjasto na glavi sa širokom crnom očnom prugom i plaštem. Selica je, koja prezimljava u Africi a u Europi obitava na južnom i jugoistočnom dijelu kontinenta. Životni prostor joj predstavljaju otvoreni suhi i osunčani predjeli najčešće u blizini rijeka i jezera...

Zaštita staništa ugrožene vrste

 • 25. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita staništa ugrožene vrste

U Vukovarsko-srijemskoj županiji nalaze se staništa pojedinih biljnih i životinjskih vrsta koje su na popisu ugroženih vrsta  Crvene knjige Republike Hrvatske. Jedno od takvih staništa je i strma obala Dunava koju za gniježđenje koristi nekoliko strogo zaštićenih vrsta. Informacije o ovome staništu koje su prikupili nedavnim terenskim obilaskom, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije proslijedili su u Državni zavod za zaštitu prirode....

Mrtvačka glava - noćni leptir

 • 17. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Mrtvačka glava - noćni leptir

Jedan od leptira kojega najduže možemo vidjeti u prirodi je noćni leptir mrtvačka glava. Ovo upečatljivo narodno ime dobio je zbog bijele šare u obliku mrtvačke glave, koja mu se nalazi na gornjoj strani prsišta.  Intenzivnom poljoprivredom upotrebljavani pesticidi štetno su djelovali na njegovu populaciju, tako da je danas prilično rijedak na svome prirodnom staništu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ipak, ovoga leptira se može još uvijek vidjeti kako strpljivo čeka smiraj dana na kori drveta, kada...

Vrh