Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Radovi na parku u Iloku

 • 26. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Radovi na parku u Iloku

Park u Iloku zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture još 1973. godine, kao prostor velikog i bogatog kulturno-povijesnog značenja za grad Ilok i prostor današnje Vukovarsko-srijemske županije. Park je ubilježen u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode i nalazi se pod ingerencijom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. U okviru provedbe projekta „Istraživanje,...

Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

 • 22. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

U Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je održana 18 radionica od predviđenih 20 radionica u trajanju od dva dana na kojima je uvodno predavanje održala Tena Petrović, asistentica na projektu, kao i ostala predavanja prema predviđenom programu radionice održali su: Frank Farell – voditelj projekta, Jan Štejfa – ekspert na projektu, Mario Pokrivač iz Dvocut d.o.o. te ostali predavači. U okviru provedbe IPA 2009. projekta "Osnivanje centara za provedbu direktive o integriranom sprečavanju i kontroli...

Stradavanje na prometnicama

 • 12. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Stradavanje na prometnicama

Stradavanje na prometnicama čest je uzrok smrti i smanjenju broja populacije strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta Vukovarsko-srijemske županije. Fragmentacija staništa koje je ispresijecano prometnicama predstavlja opasnost po život vrstama koje su teritorijalne poput vidre, nedavno stradala u okolici Vinkovaca. U posljednjih par godina provedena su u sklopu različitih projekata istraživanja prisutnosti vidre na cijelom prostoru Republike Hrvatske, pa tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji....

Otvorena radionica održivog razvoja „Vukovar 2012“

 • 10. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša, Ured župana

Danas je u Vukovaru, u nazočnosti župana Bože Galića i direktora Eko sustava Ivana Bosančića, otvorena dvodnevna radionica održivog razvoja „Vukovar 2012.“ u organizaciji udruge „Eko kvarner“ i podršku „Fridrich Ebert“ fondacije. Obnovljivi izvori energije, zbrinjavanje otpada, turizam i hrana teme su o kojima su govorili predavači Vjeran Piršić, Katarina Kozina i Danijel Rehak.  Osnovni cilj radionice je ispitati mgućnosti implementacije nekog od već realiziranih projekata na području Grada Vukovara...

Posjet njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg

 • 06. studenog 2012.
 • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

Zaštita okoliša i klime, osobito gospodarenje otpadom u kojem se koriste iskoristivi resursi, smanjenje onečišćenja zraka, sigurna opskrba vodom, te ekološko zbrinjavanje otpadnih voda središnje su teme Dunavske strategije Europske unije (EUSDR). Njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg osobito je stalo do uspostavljanja mreže zelenih tehnologija koja bi omogućila održivo poboljšanje uvjeta zaštite okoliša u cjelokupnoj dunavskoj regiji pomoću zajedničkih projekata. Prijenos znanja i razmjena...

Zaštita prirode i socijalna osjetljivost

 • 05. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita prirode i socijalna osjetljivost

Zaštita prirode ima zadaću sačuvati stanje prirode i ukupnu biološku i krajobraznu raznolikost u postojećem stanju, te je po mogućnosti poboljšati kao ostavštinu za dobrobit sadašnjim i budućim generacijama. U tome kontekstu često upotrebljavani termin je održivi razvoj, a podrazumijeva gospodarski razvoj i tehnološki napredak bez negativnih utjecaja na prirodne zajednice, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za prirodu koja nas okružuje. U obavljanju te zadaće...

Sudjelovanje na XII. Međunarodnom simpoziju o gospodarenju otpadom

 • 31. listopada 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje na XII. Međunarodnom simpoziju o gospodarenju otpadom

U organizaciji Grada Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša, 29. i 30. listopada održan je XII. Međunarodni simpozij o gospodarenju otpadom. Na simpoziju su se okupili međunarodni domaći i strani stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom s ciljem uspostave što kvalitetnijeg sustava u svim segmentima gospodarenja otpada simpozij je obuhvatio najnovije znanstvene i stručne spoznaje kroz predavanja stručnjaka i znanstvenika i ISWA (International...

Druga radionica projekta MANMON

 • 22. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Druga radionica projekta MANMON

U sklopu projekta NATURA 2000 MANMON, održana je druga radionica vezano za izradu mjera i uvjeta zaštite prirode u kompleksu Spačvanskog bazena, kao jednog od šest lokaliteta ekološke mreže  na području Republike Hrvatske određenog za  pilot projekt izrade plana upravljanja s aspekta zaštite prirode. Nositelj ovoga projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, projektni partneri su Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske...

18. - 19. listopada 2012. u Rimu je održan Zajednički plenarni sastanak talijanske „Nacionalne mreže institucija za upravljanje i prirodni okoliš“ i Europske mreže institucija za prirodni okoliš – upravljačka tijela (ENEA-MA)

 • 21. listopada 2012.
 • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Priroda i zaštita okoliša
18. - 19. listopada 2012. u Rimu je održan Zajednički plenarni sastanak talijanske „Nacionalne mreže institucija za upravljanje i prirodni okoliš“ i Europske mreže institucija za prirodni okoliš – upravljačka tijela (ENEA-MA)

U organizaciji Europske komisije i talijanske Nacionalne mreže institucija za upravljanje i prirodni okoliš održan je Zajednički plenarni sastanak ENEA-MA (Europske mreže institucija za prirodni okoliš) i Talijanske mreže institucija za upravljanje i prirodni okoliš, na kojem  su sudjelovali i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Gabrijela Žalac, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj i Ivan Bosančić, direktor EKO-SUSTAVA, kao predstavnik Hrvatske zajednice...

Monitoring vrsta šumskih staništa

 • 16. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Monitoring vrsta šumskih staništa

Druga radionica za buduće potrebe monitoringa i formiranja platforme za izradu nacionalnog programa monitoringa vrsta i staništa, odnosila se na šumska staništa i vrste koje u njima obitavaju. Ovo je izuzetno bitan segment monitoringa s obzirom na površinu pod šumama na nacionalnoj razini Republike Hrvataske, ali i za Vukovarsko-srijemsku županiju koja je izuzetno bogata šumama i u kojoj se nalazi  Spačvanski bazen, najveći kompleks aluvijalne cjelovite šume hrasta lužnjaka u Europi. Iskustva o prikupljanju...

Vrh