Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Slavonska gnojištarka - nedovoljno poznata vrsta

 • 08. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Slavonska gnojištarka - nedovoljno poznata vrsta

Slavonska gnojištarka je nedovoljno poznata vrsta gljive, koja je u Republici Hrvatskoj pronađena na samo jednom lokalitetu i to u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u blizini Vinkovaca. Strogo je zaštićena Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim. Prvi i jedini puta zabilježena je u 19. stoljeću, kada je i opisana. Potvrdu da vrsta nije izumrla iz područja Vukovarsko-srijemske županije, a time i Republike Hrvatske uspjeli su pribaviti djelatnici Javne ustanove za upravljanje...

Zaštita i očuvanje bijele rode

 • 02. siječnja 2013.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita i očuvanje bijele rode

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ u Vukovarsko-srijemskoj županiji odvija se od 2010. godine, i naknade vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode isplaćuje se redovito. S godinom na izmaku, fizičke i pravne osobe koje ostvaruju pravo na naknadu imale su razloga za zadovoljstvo zbog uplate sredstava iz ovog projekta za zaštitu prirode u uvjetima opće recesije. Kontaktiranje s vlasnicima objekata i ujedno prikupljanje podataka o aktivnosti, stanju gnijezda i broju mladih roda...

Ciljevi i aktivnosti plana upravljanja

 • 28. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Ciljevi i aktivnosti plana upravljanja

Na radionici projekta NATURA 2000 MANMON, za izradu plana upravljanja područjem nacionalne ekološke mreže Spačvanski bazen, s aspekta biološke raznolikosti definirani su ciljevi koji bi se željeli postići u narednom periodu kao i aktivnosti pojedinih partnera. Radionici su bili nazočni predstavnici lokalne uprave, regionalne uprave – županijski upravni odjeli, državne uprave – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, nevladine organizacije, znanstvene institucije,  sektori...

Trening u zoološkom vrtu

 • 18. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Trening u zoološkom vrtu

Zagrebački zoološki vrt ugostio je tridesetak predstavnika Javnih ustanova, parkova prirode i nacionalnih parkova u sklopu trening radionice vezane za zaštićena područja prirode. Predavači Državnog zavoda za zaštitu prirode i Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode,  upoznali su prisutne dionike sa Programom edukacije djelatnika u zaštiti prirode kroz koji su razvijeni pojedinačni moduli intenzivnog treninga za usvajanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješan...

Park šuma svetišta Šumanovci

 • 12. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Park šuma svetišta Šumanovci

Svetište Šumanovci okuplja hodočasnike za blagdane Velike i Male Gospe preko šest stotina godina. Prve zabilješke o Šumanovcima datiraju iz 14. stoljeća, kao posjed Alšanskih plemića. Nekoliko stotina metara od svetišta u šumi Hrastovo, izgrađena je kapelica i iskopan bunar gdje hodočasnici dolaze iz cijelog Posavlja, ali i s druge strane Save iz Bosne. Sjenovita hrastova šuma, vjetar koji struji kroz krošnje pružaju putniku namjerniku poseban ugođaj, pa se svatko rado ponovno vraća u vrijeme marijanskih...

Sudjelovanje u stručnoj radionici – Energy contracting – option for the realisation of municipal energy efficiency in the Danube region – u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg (Esslingen)

 • 07. prosinca 2012.
 • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Priroda i zaštita okoliša
Sudjelovanje u stručnoj radionici – Energy contracting – option for the realisation of municipal energy efficiency in the Danube region – u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg (Esslingen)

Zaštita okoliša i klime, osobito gospodarenje otpadom u kojem se koriste iskoristivi resursi, smanjenje onečišćenja zraka, sigurna opskrba vodom, te ekološko zbrinjavanje otpadnih voda središnje su teme Dunavske strategije Europske unije (EUSDR). Njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg osobito je stalo do uspostavljanja mreže zelenih tehnologija koja bi omogućila održivo poboljšanje uvjeta zaštite okoliša u cjelokupnoj dunavskoj regiji pomoću zajedničkih projekata. Prijenos znanja i razmjena...

Zaštićena područja prirode, biljne i životinjske vrste

 • 04. prosinca 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštićena područja prirode, biljne i životinjske vrste

Podizanje razine svijesti i potrebe očuvanja zaštićenih područja naše županije, strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta predstavlja posao na kojemu bez obzira na okolnosti ima smisla ustrajati kao zalog za budućnost prostora kojega baštinimo. Zaštićena područja prirode, biljne i životinjske vrste koje su ugrožene, zaštićene i strogo zaštićene, bila je tema prezentacije koju je održao Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije,...

Održana javna izlaganja u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za " Farmu svinja Andrijaševci 1" i "Farmu svinja Čeretinci"

 • 29. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

U  okviru provođenja postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja "FARMA SVINJA ANDRIJAŠEVCI 1" i "FARMA SVINJA ČERETINCI", u cilju informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša, javna rasprava za postrojenje "FARMA SVINJA ANDRIJAŠEVCI 1" već se provodi od 15. studenog do 15. prosinca 2012. god., a javna rasprava za postrojenje "FARMA SVINJA ČERETINCI" u Markušici već se provodi od 16. studenog do 16. prosinca 2012. god. Danas...

Nacionalni sustav monitoringa

 • 29. studenog 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nacionalni sustav monitoringa

Radionica razvoja i provedbe Nacionalnog sustava za praćenje divljih vrsta i staništa, kao priprema za prikupljanje podataka i sastavljanje izvješća Europskoj Uniji, odnosila se na tematiku monitoringa ptica i herpetofaune. Stručni predavači Zavoda za ornitologiju i Državnog zavoda za zaštitu prirode, prezentirali su dosadašnja iskustva i postojeću bazu podataka na razini Republike Hrvatske. Provedbu monitoring protokola na terenu, vršiti će stručne službe Javnih ustanova svih županija, kao najvažniji...

Sudjelovanje na javnom izlaganju u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša " Farma za tov prasadi Andrijaševci 2"

 • 28. studenog 2012.
 • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

U  okviru provođenja postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja "FARMA ZA TOV PRASADI ANDRIJAŠEVCI 2", u cilju informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša, javna rasprava se provodi od 14. studenog do 14. prosinca 2012. godine. Danas je održano i javno izlaganje u Općinskoj vijećnici zgrade Općine Andrijaševci u Rokovcima. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost je mogla postavljati pitanja o zahvatu,...

Vrh